Vandumine on pahameele või agressiooni väljendamine teatud vandesõnade ehk kirumissõnade või -väljendite abil. Vandesõnadeks võivad olla näiteks ropud sõnad, muud erineva tugevusega tabusõnad või ka mittetabulised sõnad koos konteksti väljendava tunderõhuga.

Eesti keeles levinuim vandesõna on arvatavasti "Kurat!" ja selle variandid (kuramus, kurask jt).

Vaata ka muuda