August Tuulse

(Ümber suunatud leheküljelt August Tenson)

August Tuulse (sündinud August Tenson; 30. september 1894 Kastre-Võnnu vald, Tartumaa23. juuni 1940 Tallinn) oli Eesti politseinik.

Elulugu muuda

August Tenson sündis Kastre-Võnnu vallas Tartumaal ning õppis Võnnu kihelkonnakoolis.

Aastatel 1913–1917 töötas A. Tuulse politsei Tartu linna kriminaaljaoskonnas, esialgu kirjutajana ning Vene Ajutise Valitsuse ajal juba komissari abina.

Esimeses maailmasõjas muuda

1917. aastal mobiliseeriti ja tegutses 12. armee peastaabi vastuluure osakonna käsundusametnikuna ning hiljem 2. Siberi korpuse staabi vastuluure salga juhina. Pärast 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni vastuluureasutused likvideeriti detsembris ja ta vabastati ametist.

1918. aasta kevadel jätkas A. Tuulse teenistust Tartu kriminaaljaoskonnas ja tegi 1918. aastal Tartu Aleksandri Gümnaasiumi juures apteekriõpilase eksami, 1918. aasta lõpus töötas ta ajalehe Postimees toimetuses.

Eesti Vabadussõjas muuda

Pärast Eesti Vabadussõja algust liitus ta 1919. aasta alguses vabatahtlikuna Eesti rahvaväkke, kus võeti Tartumaa komandandi juurde erakorraliste kohustustega ametnikuks, 1919. aasta 1. veebruarist kuni 1. juunini 1920. aastal teenis Tuulse Sõjaväe Operatiivstaabi teadete kogumise osakonna Tartu punktis ülema abina.

Teenistus Eesti Vabariigis muuda

1920. aasta juunis määrati ta Kaitsepolitsei Peavalitsuse ülema abi kohusetäitjaks ning kinnitati lõplikult Kaitsepolitsei Peavalitsuse ülema abiks 16. septembril 1921. aastal.

1924. aasta 2. juulil nimetati August Tenson Politsei Peavalitsuse kaitsepolitsei osakonna ülemaks. Ta õppis töö kõrvalt Tallinna Rahvaülikoolide Seltsi Kolledži eragümnaasiumis, mille lõpetas 1926. aastal.

1926. aasta 20. veebruaril määrati ta Politsei Peavalitsuse Poliitilise Politsei osakonna politsei inspektoriks, kelle ülesandeks oli poliitilise politsei töö sisuline korraldamine. 1929. aasta 1. juulil tema ametinimetust täpsustati ning temast sai Politsei Peavalitsuse poliitilise politsei inspektor.

1933. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

16. novembrist 1935 nimetati August Tensoni asemel poliitilise politsei uueks inspektoriks Konstantin Kirsimägi.[1]

1935. aasta 29. oktoobrist töötas ta Siseministeeriumis siseministri abina, osales 1937. aastal uue Eesti põhiseaduse väljatöötamises.

1938. aastal täitis ta lühikest aega sisekaitseülema ülesandeid, samal aastal määrati ta riikliku katsekomisjoni esimeheks.

August Tuulse sooritas 23. juunil 1940 (pärast juunipööret) Tallinnas koos abikaasaga enesetapu. Maetud Metsakalmistule.

Tunnustus muuda

Viited muuda

  1. Poliitilise politsei uueks inspektoriks, Uus Eesti, nr. 58, 14 november 1935

Välislingid muuda