Politsei Peavalitsus

Politsei Peavalitsus oli Eesti politsei keskasutus 19181934[1], Siseministeeriumi alluvuses.

Politsei Peavalitsus, 1918–1934
Asutatud 2. detsember 1918
Tegevuse lõpetanud 1934
Peakorter Tallinn, Toompea loss
Asukoht Lossi plats 1, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Juhtkond Vt. Eesti Politsei juhtide loend
Emaorganisatsioon Siseministeerium
Allorganisatsioonid Tallinna-Harju prefektuur
Rakvere-Paide prefektuur
Pärnu prefektuur
Viljandi prefektuur
Lääne-Saare prefektuur
Võru-Petseri/Petseri-Võru prefektuur
Tartu-Valga prefektuur
Narva prefektuur
Raudteede prefektuur

20. mail 1924 võttis Riigikogu vastu Välis-, kriminaal- ja kaitsepolitsei ühendamise ajutise seaduse[2], mille alusel loodi Siseministeeriumi alluvuses Politsei Peavalitsus, mis ühendas kõik kolm ametkonda. Esimestel aastatel oli igaühel neist oma peavalitsus, politsei, kriminaal-, ja kaitsepolitsei peavalitsused kui iseseisvad asutused likvideeriti 16. juunist 1924. Politsei Peavalitsuse eesotsas oli peavalitsuse ülem (aastast 1925 politseidirektor).

1934. aastal reorganiseeriti Siseministeeriumi Politsei Peavalitsus, Politseivalitsuseks[1].

Peavalitsuse juhid

muuda

Peavalitsuse juhi nimetus oli 1918. aastast ülem ja aastast 1926 direktor[1]. Juhid olid järgmised[1]:

Politsei Peavalitsuse struktuur

muuda

Politseivalitsuse/Politseitalituse struktuur oli järgmine:

Välispolitsei inspektor: Aleksander Tamman (–1931); Leonhard Pruunmaa (1935–1940)
Kriminaalpolitsei inspektor: August Liit (1926–1940)
Poliitilise Politsei inspektor: August Tuulse (1926–1935); Konstantin Kirsimägi (1935–1938); Tanel Võhma (1938–1940)
  • Ülemsekretariaat (1926. aastast Üldsekretariaat).

Politsei Peavalitsuse ülesanded

muuda

Politsei Peavalitsuse ülesanneteks oli:
1. Välis-, kriminaal- ja poliitilise politsei tegevuse juhtimine ning kontroll, avaliku korra ja julgeoleku kaitsmine, kuritegevuse ärahoidmine ja avastamine, isikute üleriigilise otsimise korraldamine
2. Üle riigipiiri liikumise üldkorraldus, välispasside väljaandmine
3. Loata Eestis viibivate välismaalaste interneerimine või väljasaatmine
4. Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute arvestamine, neile peatus- ja teenistuslubade andmine, kodakondsuseta isikutele isikutunnistuste (nn. Nanseni passide) väljastamine, surnud välismaalaste registreerimine
5. Korjanduste, näitemüükide ja loteriide lubade andmine, restoranides muusika, piljardimängu jm lubade andmine, koosolekute ja avalike ettekannete lubade andmine (ka kultuuriüritused)
6. Laskeriistade ja laskemoona valmistamise ja sellega kauplemise järelevalve
7. Tuletõrjeala korraldamine, alates 1934. aastast ka kodanliku õhu- ja gaasikaitse organiseerimine
8. Politseiametkonna väljaõppe korraldamine, alates 1925. aastast Politseitalitusele alluva Politseikooli kaudu
9. Filmide kontroll (eeltsensuur, subtiitrite kontroll, etenduslubade andmine)[25].

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 A ja O taskuteatmik Eesti. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007. Lk 31
  2. Äratõmme Wabariigi Walitsuse protokollist nr. 60, 13. juun. 1924 a., Riigi Teataja, nr. 92-93, 18 juuli 1924
  3. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 41, 28 juuni 1919
  4. Nimetused, Riigi Teataja, nr. 45, 12 juuli 1919
  5. Ametist wabastused., Riigi Teataja, nr. 47-48, 31 märts 1920
  6. Sünnipäevi: Viljandi-Pärnu prefekt J. Vares 50-a, Uus Eesti, nr. 84, 30 märts 1940
  7. Politsei peavalitsuse ülem Karl Laurits, Kaja, nr. 51, 5 märts 1921 tr. 1
  8. Ametist wabastus., Riigi Teataja, nr. 30, 25 aprill 1921
  9. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 30, 25 aprill 1921
  10. Ametist wabastused., Riigi Teataja, nr. 115, 18 september 1923
  11. Ametist wabastus., Riigi Teataja, nr. 83-84, 1 juuli 1924
  12. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 83-84, 1 juuli 1924
  13. III. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 36, 3 märts 1925
  14. III. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 92-93, 18 juuli 1924
  15. III. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 92-93, 18 juuli 1924
  16. Vabastati ametist poliitilise politsei komissar Tallinnas lulius Edesalu, Postimees (1886-1944), nr. 172, 29 juuni 1940
  17. Konstantin Lepp 50-aastane., Uus Eesti, nr. 295, 29 oktoober 1939
  18. III. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 92-93, 18 juuli 1924
  19. III. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 92-93, 18 juuli 1924
  20. Ametisse kinnitused., Riigi Teataja, nr. 4, 13 jaanuar 1925
  21. Nimetused., Riigi Teataja, nr. 37-38, 6 märts 1925
  22. Nimetused Politsei alal., Kaja, nr. 220, 22 september 1927 tr. 1
  23. Nimetused Politsei alal., Kaja, nr. 220, 22 september 1927 tr. 1
  24. Ametisse kinnitused., Riigi Teataja, nr. 87, 30 september 1927
  25. Politseitalitus. 1918-1940, The National Archives of Estonia ERA.1

Välislingid

muuda