Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Tartu Ülikooli allüksus, varasem kõrgkool Viljandis
(Ümber suunatud leheküljelt Viljandi kultuuriakadeemia)

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, TÜ VKA) on Viljandis asuv Tartu Ülikooli kolledž (varem omaette kõrgkool), mis pakub võimalust omandada kõrgharidust rakenduskõrgharidusõppes, ühel bakalaureuseõppekaval ja magistriõppes. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia edendab ja hoiab rahvusülikooli osana eesti rahvuskultuuri. Kultuuriakadeemia tunnuslause on "Omakultuursed terviklahendused".[1] 2013. aasta septembri seisuga õppis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias üle 700 üliõpilase. Kultuuriakadeemia direktor on Iñaki Sandoval Campillo. Akadeemial on neli akadeemilist osakonda.

Kultuuriakadeemia peahoone Tallinna tänav 16
Kultuuriakadeemia rahvatantsijad Gaudeamuse festivalil 2014

Õpe/erialadRedigeeri

Rakenduskõrgharidusõppekavad (240 EAP, õppeaeg 4 aastat)

Etenduskunstide osakond

 • tantsukunst (päevane õpe)
 • teatrikunst (päevane õpe)
 • teatrikunsti visuaaltehnoloogia (päevane õpe)

Kultuurhariduse osakond:

 • huvijuht-loovtegevuse õpetaja (päevane õpe; avatud ülikooli õpe)
 • kultuurikorraldus (päevane õpe)

Muusikaosakond:

 • džässmuusika (päevane õpe)
 • pärimusmuusika (päevane õpe)

Rahvusliku käsitöö osakond:

 • rahvuslik ehitus (päevane õpe)
 • rahvuslik metallitöö (päevane õpe)
 • rahvuslik tekstiil (päevane õpe, avatud ülikooli õpe)

Bakalaureuseõpe (180 EAP, õppeaeg 3 aastat)

Muusikaosakond:

 • koolimuusika (päevane õpe; avatud ülikooli õpe)

Magistriõpe

Kultuurhariduseosakond:

 • kasvatusteadused (sotsiaalpedagoogika erialamoodul, 60 EAP)

Muusikaosakond:

 • muusikaõpetaja (päevane õpe; avatud ülikooli õpe)
 • pärimusmuusika – ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga (päevane õpe, avatud ülikooli õpe)
 • Sound Engineering Arts – ühisõppekava Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga (päevane õpe), rahvusvaheline õppekava, õppekeel inglise keel (muusika ja filmikunsti helitehnoloogiad).

Rahvusliku käsitöö osakond:

 • pärandtehnoloogia (päevane õpe)

StruktuurRedigeeri

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemial on neli akadeemilist osakonda: etenduskunstide, kultuurhariduse, muusika- ja rahvusliku käsitöö osakond.

Akadeemia kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, kuhu kuuluvad osakonnajuhatajad, osakondadest määratud õppejõud ja üliõpilaste esindajad.

Kultuuriakadeemiat juhtis 2015–2020 direktor Iñaki Sandoval Campillo. Alates 1. septembrist 2020 on direktoriks Juko-Mart Kõlar.

Direktor moodustab juhatuse, mille liikmed on õppedirektor, teadusdirektor, administratsiooni-, finants- ja haldusdirektor, kes juhivad vastavaid tegevusvaldkondi.

Operatiivseks juhtimiseks moodustatud valitsusse kuuluvad direktor, õppedirektor, õppetalituse juhataja ja osakonnajuhatajad.

Alates 1. jaanuarist 2016 kuulub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonda.

Teadus- ja kunstiloomeRedigeeri

2011. aasta juunis sai valmis esimene TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste lõputööde veebiraamat – „Lõimik 2011 – Valik silmapaistvaid lõputöid“, mis tutvustab ladusas ja lühidas vormis kultuuriakadeemia sõpradele ja muidu huvilistele vastava aasta lõputööde saagi põnevamaid vilju.

TäiendusõpeRedigeeri

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias on täienduskoolitusega tegeletud alates 1992. aastast. Tänaseks on Kultuuriakadeemia kujunenud oma valdkonna atraktiivseks täienduskoolituskeskuseks. Iga aastaga on täienduskoolitustel osalejate arv kasvanud. Populaarseks on kujunemas suve- ja talveakadeemiad.

Kursusi viivad läbi Tartu Ülikooli ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning tunnustatud kultuuri- ja haridusvaldkonna spetsialistid teistest kõrgkoolidest ja koolitusorganisatsioonidest.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõpe pakub koolitusi järgmistes valdkondades:

 • kultuurikorraldus ja huviharidus;
 • pedagoogika ja andragoogika;
 • kultuuridevaheline kommunikatsioon;
 • seikluskasvatus;
 • noorsootöö;
 • simulatsiooni- ja mängumudeldus;
 • tantsukunst;
 • teatrikunst;
 • teatrikunsti visuaaltehnoloogia;
 • infoteadus ja dokumendihaldus;
 • raamatukogundus ja infokeskkonnad
 • džässmuusika, pärimusmuusika, kirikumuusika, muusikapedagoogika;
 • rahvuslik tekstiil;
 • rahvuslik ehitus.

AjaluguRedigeeri

 
Endine Viljandi Kultuurikooli hoone Johan Laidoneri plats 8

1952. aastal loodi Tallinna Kultuurharidusala Kool (hilisem Tallinna Kultuurharidustöö Kool), kus hakati koolitama spetsialiste raamatukogude ja kultuurimajade jaoks. 1960. aastal toodi see õppeasutus ruumide kitsikuse tõttu üle Viljandisse. 1978. aastal nimetati kool ümber Viljandi Kultuurikooliks. 1980. aasta lõpul jõuti arusaamiseni, et kuna meie maal on järjest rohkem kõrgharidusega spetsialiste, siis peaks ka kultuuritöötajatel olema kõrgharidus. Et üleliidulised normid nägid ette suure koosseisuga kõrgkoole, nimetati väikelinna rajatud õppeasutus mitte instituudiks, vaid kolledžiks. 1991. aasta sügisel alustas tööd kultuurialast kõrgharidust andev Viljandi Kultuurikolledž.

Traditsioonilistele erialadele – raamatukogundusele, koori- ja tantsujuhtimisele – lisandus mitu uut: rahvamuusika, vokaal-instrumentaalansamblite juhtimine ja mitu teatrirakenduslikku eriala (butafoor-dekoraator, valgus- ja helirežissöör, näitejuht-teatritöö korraldaja).

2003. aastal sai Viljandi Kultuurikolledžist Viljandi Kultuuriakadeemia. Seoses muudatustega Eesti haridusmaastikul ja juhindudes vajadusest tagada maksimaalne võimalik õppekvaliteet, allkirjastati 2005. aasta augustis Tartu Ülikooliga ühinemise leping ja õppeasutus sai praeguse nime.

2013. aasta juunis viidi infohariduse osakond üle Tartusse, kus see liideti Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppetooliga, olles nüüd osa ajakirjanduse-, kommunikatsiooni- ja infoteaduse instituudist. Osakonna lahkumisega vähenes kultuuriakadeemia liikmeskond ligi 350 inimese võrra.

HoonedRedigeeri

PeahooneRedigeeri

Aadressil Posti 1 asuv hoone pärineb 18. sajandist ja on tunnistatud arhitektuurimälestiseks. 21. sajandi alguses ehitati juurde modernsem majaosa. Peahoones asuvad lisaks üldistele loenguruumidele ka eriotstarbelised õpperuumid: tantsuklassid, multifunktsionaalne black-box'i tüüpi saal, multimeediaklass, maaliklass ja kangastelgede klass.

MuusikamajaRedigeeri

2005. aasta detsembris avati muusikamaja (Jakobsoni 14), kus asub terve muusikaosakond: nii pärimus-, džäss- kui ka koolimuusika õppetoolid. Kultuuriakadeemia Muusikamaja on olulise tähtsusega mitte ainult akadeemiale, vaid ka linnale. Renoveeritud hoone asub linna südames nagu ka akadeemia peahoone. Teostumas on kultuurikvartali idee "kultuur keset linna": kõrvalhoones asub Viljandi Muusikakool ja läheduses vana Ugala teatrimaja/ Koidu seltsimaja hoone.

Maja on ehitatud 1888. aastal historitsistlikus stiilis kahekorruseliseks kivist elamuks, mis algselt kuulus Viljandi kreisiülema abile parun von Wolffile. Aastal 1917 asus hoones Viljandi sõjarevolutsioonikomitee. Hiljem asus hoones Sakala Partisanide Pataljoni staap ja nõukogude ajal kasutati seda sõjakomissariaadina. Pärast riigi taasiseseisuvmist asus hoones Riigikaitse Viljandimaa osakond. Ajaloomälestisena on see kaitse all 1964. aastast.

Vilma majaRedigeeri

Kultuuriakadeemia soetas endise leivatehase hooned 2012. aasta mais. Vilmaks kutsutav maja asub peamajast mõnesaja meetri kaugusel, Viljandi turu läheduses, aadressil Turu 7.

Vilma majas asub Viljandimaa Loomeinkubaatorite Tekstiilikeskus, rahvusliku käsitöö osakonna sepikoda, lähiaastatel on plaanis sinna üle viia mitme õppekava ruumid ja tugistruktuur.

Vilma maja ostust ja plaanidest meedias: Ajaleht Sakala, 5.05.2012 Ajaleht Sakala 14.07.2012 ERR uudised, 5.05.2012 Vilma maja talgud fotodes

ÜritusedRedigeeri

 • Tudengite Teatripäevad (TTP) – kolmepäevane teatrifestival sai alguse aastal 2003 ja toimub igal aastal veebruaris. Üles astuvad harrastusteatritrupid Eestist ja lähisriikidest (Soome, Leedu). Teatrifestivali korraldavad TÜ VKA üliõpilased.
 • Koolijazz = Jazzikool – kolmepäevane seminarivormis töötuba. Sihtrühmaks on Eestis õppivad noored džässmuusikahuvilised. Noori inimesi õpetavad tuntud professionaalid, lisaks antakse ühine avalik kontsert.
 • Tantsunädal – 29. aprilli, rahvusvahelist tantsupäeva tähistatakse TÜ VKA-s terve nädala, mis on täis etendusi, töötube, filme ja avatud kursuseid Viljandi koolides ja akadeemias. Kursuseid juhendavad akadeemia üliõpilased, vilistlased ja õppejõud.
 • TÜ VKA džässiklubi Jazz'n'Live – iganädalane džässiklubi esitleb artiste Eestist ja välismaalt.
 • Omakultuuriakadeemia – avalik loengusari, mis keskendub Eesti pärimuskultuuri teemade erinevatele aspektidele. Omakultuuriakadeemia sari sünnib koostöös Pärimusmuusika Aidaga.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri