Tartu Autovabaduse puiestee

Tartu Autovabaduse puiestee on Tartus alates 2020. aastast toimuv festival, kus suvel muudetakse teatud ajaks Tartu Vabaduse puiestee autovabaks.

Vabaduse puiestee on ürituse ajal Tartu turuhoonest kuni Kaarsillani autoliiklusele suletud. Tegu on Tartu 2024 programmi hulka kuuluva üritusega ning seda peetakse igal suvel, tavapäraselt juulist augustini. Autovabaduse puiestee seob Tartu kesklinna ja Emajõe üheks tervikuks ning toob üritused suvisesse linnasüdamesse. [1]

Aastate jooksul on katsetatud mitmesuguseid linnaruumi kasutuse, eeskava ja atraktsioonide kontseptsioone. Seda selleks, et teada saada, milline kontseptsioon kõige paremini toimib nii linnarahvale kui ka külalisele, jalakäijale, ratturile ja ka autoga liiklejale. [2]

Tartu Autovabaduse puiestee

Idee ja eesmärk muuda

Autovabaduse puiesteega soovitakse luua tulevikku vaatavat linnaruumi, kus on võimalik mõnusalt veeta aega ja linnamelu nautida. Linnaruum saaks olla palju kvaliteetsem ning selleks, et seda teha inimestele meelepäraseks, soovitakse ergutada diskussiooni selle üle, millist linna ja linnaruumi inimesed enda ümber näha soovivad. Kõige selle üle mõeldes ja arutades, soovitakse esile tõsta ka küsimusi, milline on hea avalik ruum, kuidas vähendada liikluskoormust südalinnas ning kuidas teha keskkonnasõbralikumaid valikuid. Eesmärk on ka teadvustada keskkonnaprobleeme ja leida neile üheskoos lahendusi. [1]

Festivali sihtrühm muuda

Festivali sihtrühm on väga lai ning tegevusi leidub Autovabaduse puiesteel nii lastele, noortele, peredele kui ka eakatele. Lastele on festivalil erinevad atraktsioonid: vihmutid, välibassein, ronilad, kiikumisalad, lisaks erinevad töötoad meisterdamistest koolitusteni. [3]

Samuti on ka noortekeskused kolinud suveks siseruumidest festivalialale. Selleks, et suunata noori tegevustest osa võtma, on toimumispaigas ringi liikumas tänavanoorsootöötajad. [1]

Noorukitele ning täiskasvanutele pakub programm erinevaid kontserte, mis toimuvad iganädalaselt. Tegevuseta ei jää ka eakad, neile on näiteks hommikuvõimlemised ja rahvatantsu etteasted. [3]

Esimene aasta muuda

Projekti algusaastal, 2020. aastal, oli selle eesmärgiks lihtsalt linnaruumi katsetus, millest lõpuks kujunes välja lausa tänavafestival. [2]

Projektist sai avalikkus teada mõni nädal enne ürituse algust. Esimesel aastal enne ürituse avamist toimus avalikkuses ja poliitikute seas suur avalik debatt, millest jooksis läbi pigem negatiivne alatoon. Ürituses toimumise ajal kajastati festivali ka meedias ning inimeste arvamus üritusest pöördus positiivseks. [2]

Atraktsioonid muuda

Puiesteele ehitatakse festivali ajaks atraktsioonid ja vaba aja veetmise alad, näiteks puitkonstruktsioonid, tänavamööbel, kunstmuru, veesilm, heinamaa, karussell, vihmutid, ronilad. [4]

Lisaks leidub festivali alal mitmeid tänavatoiduhaagiseid, kust on külastajatel võimalik soetada söögi- ja joogipoolist.

Korraldajad muuda

Autovabaduse puiesteed korraldavad Tartu linn, SA Tartu 2024, Tiigi Seltsimaja, Tartu Turg, Tartu Noorsootöö Keskus ja paljud teised head koostööpartnerid. [1]

Keskkonnahoid muuda

Autovabaduse puiestee lähtub Tartu linna ja Tartu 2024 keskkonnahoidlike ürituste juhendist, et vähendada ürituse keskkonnamõju.[1] 

Ürituse alal kasutatakse pandinõusid, tarbitakse taastuvenergiat, pudelivee asemel pakutakse tasuta joogivett, sorteeritakse jäätmeid ja suunatakse külastajaid valima keskkonnahoidlikke liikumisviise, näiteks jalgsi, tõukeratta, ratta või ühistranspordiga liikumine. On teada, et avalike ürituste keskkonnajalajälg on üsna suur ja selle vähendamiseks annab suure panuse ka Autovabaduse puiestee. Festivalil kasutatakse korduvkasutatavaid nõusid, olemas on pakendiringlus, mis tähendab, et sööki või jooki ostes, tuleb nõude eest tasuda pant ning hiljem nõude tagastamisel tagastatakse see inimesele. Autovabaduse puiesteel on olemas ka nõudepesujaam, kus kõik soovijad saavad oma isiklikud nõud ära pesta. Puiesteel pudelivett ei müüda, aga jagatakse tasuta joogivett. Üks oluline punkt on ka see, et söödavat toitu ei visata ära ning need kogutakse toidukappidesse. Loomulikult sorteeritakse puiesteel jäätmeid ning jäätmemajanduse üle peetakse väga täpset arvestust. Tartu linn on tellinud spetsiaalsed prügikastid, mida saab tulevikus kasutada teistel Tartu linnas korraldavatel suurüritustel. [4]

Festivali alal on väljas vabatahtlikud rohesaadikud, kes vajadusel abistavad külastajaid nii liigiti prügisorteerimisel kui ka pakendite tagastamisel. Lisaks töötab festivalil Paranduskelder, kus inimesed saavad katki läinud asjadele anda uue võimaluse ja elu. [5]

Keskkonnasõbralikud ollakse ka selles, et suur osa Autovabaduse puiestee dekoratsioonidest, mööblist ja atraktsioonidest on pärit eelmistest aastatest ning kasutatakse olemasolevaid asju ning ostetakse juurde võimalikult vähe uut. Eelmistest aastatest pärinevaid asju uuendatakse, disainitakse ümber, parandatakse ning ka ehitatakse ümber. [1]

Esinejad muuda

Festivalil on esinenud Ewert and the Two Dragons, Reket, Alika Milova, Ivo Linna ja Supernova, Justament, Stefan, Rita Ray, Horoskoop ja Heidy Tamme, Raul Ojamaa, Gerli Padar-Parmas, Jaan Pehk, Erki Pärnoja, Uku Suviste, Inger, Bedwetters, Daniel Levi.

Magistritöö katse muuda

2022. aasta suvel viidi läbi magistritöö raames Autovabaduse puiesteel publikuankeedi levitamise eksperiment. Eksperimendiks valiti just see koht, sest tegu on piisavalt suure üritusega, pidades silmas nii publiku hulka kui ka ajalist kestust. Eksperimendi läbiviijale sobis valitud koha puhul ka see, et kuna inimesi on festivalil paljudest vanuserühmadest, andis see hea võimaluse publiku ankeedi levitamise viiside testimiseks, sest ükski vanusegrupp ei jäänud vastajatest välja. [3]

Autovabaduse puiestee publiku hulgas testiti nelja publikuankeedi levitamise meetodit, millest üks oli passiivne ning ülejäänud kolm olid aktiivsed levitamise meetodid. [3]

Magistritöö eesmärk oli aidata välja selgitada Tartu 2024 tulevastele üritustele sobiv võimalik meetod või meetodid, mida kultuuripealinna ürituste korraldajad saaksid edaspidi oma üritustel ja festivalidel publiku uurimiseks kasutada. Töö eesmärk oli anda lisaks ka üldisi soovitusi kõigile kultuurikorraldajatele ja kultuuripubliku uurijatele, kes sooviksid efektiivsemalt publiku uurimisega tegeleda. [3]

Eksperimendi tulemusena selgus, et festivalialal näost näkku küsitlemine osutus kõige efektiivsemaks ankeetküsitluse levitamise meetodiks. [3]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Autovabaduse puiestee. (2023). Autovabaduse puiestee pealehekülg. https://tartu.ee/et/autovabaduse-puiestee
  2. 2,0 2,1 2,2 Riigikantselei. (2020). Tartu Autovabaduse puiestee (2020). https://katsetamine.riigikantselei.ee/naidistekogum/autovabadus/
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Tann, M. (2023). Publiku ankeedi levitamise viisid ja nende toimimine Tartu kultuurifestivali näitel [Magistritöö, Tartu Ülikool]. DSpace.
  4. 4,0 4,1 Tartu korraldab. (2023). Autovabaduse puiestee, Tartu korraldab. https://tartukorraldab.ee/avp/uldinfo/
  5. Silm, S. (2021). Värvilt punane Autovabaduse puiestee muutub sisult roheliseks. Tartumaa Arendusselts. https://tas.ee/varvilt-punane-autovabaduse-puiestee-muutub-sisult-roheliseks/