Noortekeskus on keskkond (keskus), kus noored saavad veeta koolivälisel ajal vaba aega[1].

Harju noortekeskus Helsingis Vallilas Dallapé pargis

Noortekeskusest erineb huvikool või huvikeskus selle poolest, et kaht viimast loetakse õppeasutuseks[viide?].

Tegevus muuda

Noortekeskused on loodud noorte initsiatiivi toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Noortekeskuse kesksed tegevused on kontakttöö noortega, noortele suunatud tegevuste teostamine/tagamine ja arendava keskkonna loomine. [1] [2]

Noortekeskusi mainiti Eestis esimest korda 1998. aastal[viide?], kui kinnitati esimene Narva noortekeskuse põhimäärus. Selle järgi oli noortekeskus noorsootööasutus, mis korraldab piirkonna noorsootööd. 2002. aastal noortekeskuse kui noorsootööasutuse mõistet täpsustati. Noortekeskusest sai avatud noorsootöö põhimõttest lähtuv noorsootööasutus, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.

Noorsootöö seaduse alusel on noorsootööasutus valla või linna ametiasutus, valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, eraõiguslik juriidiline isik või eraõigusliku juriidilise isiku ettevõte, mille põhitegevus on korraldada noorsootööd.

Eesti noortekeskusi muuda

Eesti noortekeskused 2015. aasta seisuga[3]:

Viited muuda

  1. https://www.tartu.ee/index.php?page_id=2483&lang_id=1 (vaadatud 17.10.2015)
  2. Noortekeskuste Hea Tava. "Mis on noortekeskus?". 2014. Vaadatud 26.03.2019.
  3. https://web.archive.org/web/20160305093330/https://www.eesti.ee/est/kontaktid/noortekeskused (vaadatud 17.10.2015)