Soldina tänav

tänav Narvas
‹ Kaart ajutiselt peidetud (?) ›

Soldina tänav (aastatel 1974–2023 Albert-August Tiimanni tänav) on tänav Narvas Soldina linnaosas. See algab Kerese tänavalt, kulgeb põhja poole, ristub Partisani ja Vahtra tänavaga ning lõpeb Tallinna maanteega ristudes. Tänava pikkus on 1,12 km.[1]

Tänav rajati pärast Teist maailmasõda ja sai nimeks Soldina tänav[1][2] (teiste allikate järgi Soldino tänav),[3][4] oletatavasti piirkonnas asunud Väike-Soldina mõisa järgi.[1]

Narva linna TSN TK otsusega nr 256 10. juulist 1974 nimetati tänav ümber Albert-August Tiimanni tänavaks eesti revolutsionääri Albert-August Tiimani järgi "eesmärgiga jäädvustada ajalukku silmapaistva võitleja ja revolutsionääri nimi".[1][3] Tiimann oli eesti kommunist, kes pärast Veebruarirevolutsiooni oli Narva kommunistide ja nõukogude täitevkomitee juhtiv tegelane ning Eesti Töörahva Kommuuni ajal töötas Narva täitevkomitee esimehena. 1919. aastal asus ta Nõukogude Venemaale, töötades seal juhtivatel töökohtadel majanduse vallas. 1940. aastal Tiimann arreteeriti ja ta suri vangistuses 1942. aastal.[4]

 
Albert-August Tiimann. Alates 1974. aastast kannab tänav tema nime

Ettepanekud nime muutmiseks

muuda

Osutades Tiimanni osalusele repressioonides ja Eesti Vabariigi vastasele tegevusele on korduvalt esitatud üleskutseid Albert-August Tiimanni tänava (ja sarnastel põhjustel ka Narva Ancis Daumani tänava) nimi ära muuta.[2] Valdur Ohmanni andmeil vahistati Töörahva Kommuuni võimuperioodil Tiimanni juhtimisel Narvas 208 inimest, kellest 34 hukati (neist 19 süüdistatuna kriminaalkuritegudes, mitte poliitilise meelsuse või vaenuliku suhtumise eest uude riigikorda). Osa vahistatutest olid valgekaartlaste lähikondsed, kes võeti pantvangi.[5][6][7] Narva linnasekretäri Ants Liimetsa 2017. aasta andmeil oli mahalastuid 67 ja hukatuid kokku arvatavasti üle 100. Ta märgib, et kui vastaste mahalaskmist võib kuidagi mõista, siis 6 isikut oli hukatud kui "kahtlased inimesed". Liimetsa teada lasti inimesi maha igasuguse uurimise ja kohtuta.[3] Aasta hiljem ütles Liimets tapetuid olevat 126.[8] Ajakirjaniku ja ajaloolase Taavi Minniku andmeil hukati linnas poolsada ja vangistati üle 200 narvalase. Minnik leiab arhiividokumentidele viidates, et see toimus Albert-August Tiimanni ja Ants Daumani teadmisel ja juhtnööride järgi.[2] Ajalooharidusega poliitiku Eldar Efendijevi teada osalesid Tiimann ja Dauman represseerimistes ning nende allkirjad on dokumentidel, mille alusel väga palju inimesi hukati.[9]

1994. ja 1995. aastal, mil osade Narva tänavate nimed muudeti ja ka Tiimanni tänava uueks nimeks Rinne tänavat pakuti (Narvast pärit laulja Artur Rinne järgi),[10] lükati Albert-August Tiimanni ja Ancis Daumani tänavate nime üle otsustamine edasi.[3][9] Tolleaegne nimekomisjon ei leidnud nende tänavate ümbernimetamiseks alust.[4] Kommunistlike nimede eemaldamist soovinud Narva Muinsuskaitse Seltsi esimehe Jüri Tõnissoni sõnul tõi Narva volikogu toona põhjusena välja, et Tiimanni ja Daumani tänavas elavad tuhanded inimesed peaks nimede muutmisel oma aadressi ümbervormistamise eest raha maksma. Tõnissoni arvates oli tegu ettekäändega.[9]

Esimene eelnõu

muuda

Laiema avalikkuse ette tõi nimeküsimuse 2002. aastal ajalehe Põhjarannik ajakirjanik Erik Kalda oma Postimehes ilmunud arvamusartikliga, millele järgnes ajakirjanduses veel mitmeid selleteemalisi lugusid.[9][11] 2003. aasta märtsis otsustas Narva linnavalitsus teha volikogule ettepaneku nimede muutmiseks: Tiimanni tänav Paali tänavaks (kunagise pikaaegse Narva volikogu esimehe ja Narva Elektrijaamade tegevjuhi Anatoli Paali järgi) ja Daumani tänav Otsa tänavaks. Linnasekretär Ants Liimets polnud siiski kindel, et volikogu plaani heaks kiidab.[10] Mais andisid Narva võimudele tänavate ümbernimetamise soovituse Siseministeeriumi juures tegutseva kohanimenõukogu liikmed.[12] 2004. aasta märtsiks polnud tänavanimesid muudetud, sest osa linnavolikogu liikmetest seda ei pooldanud. 2003. aasta sügisel oli linnavolikogu esimees keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin öelnud, et volikogul ei ole piisavalt infot Tiimanni ja Daumani kuritegude kohta, mille peale Vana-Narva selts otsis üles arhiividokumente, mis tõendavat sadade narvalaste tapmist ja vangistamist ning Tiimanni ja Daumani juhtrolli selles. Kultuurikomisjoni (kelle ülesanne oli teema volikogule esitada) liikme Jelena Levina sõnul oli Narva üldse Eestimaa küljes tänu Daumanile ja Tiimannile, sest Dauman oli 1917. aastal linnapeana saanud Lenini käest loa ühendada Narva Eesti kubermanguga. Vana-Narva seltsi esinaine Vilma Talberg saatis selle peale kirja Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele, kus palus abi, et selgitada Keskerakonna Narva liikmeile, et Vabadussõda polnud "graždanskaja voina" (vene 'kodusõda') ja et Eesti Vabariigi piirid määrati kindlaks Tartu rahulepinguga. Kultuurikomisjoni esinaine Jelena Torokvei, kes ise pooldas nimede muutmist, ütles, et nii komisjoni liikmetel kui ka nende tänavate elanikel on selle kohta palju arvamusi: osa leidvat, et praeguste arusaamade järgi ei saa süüdistada inimesi toonastes tegudes.[13]

Teine eelnõu

muuda

Küsimuse tõstatas 2017. aasta detsembris uuesti Narva linnasekretär Ants Liimets, kes uuris Töörahva Kommuuni aegseid repressioone Narvas ja edastas kogutud andmed Narva kohanimedega tegelevale komisjonile. Pakuti välja, et uus nimi võiks tulla kas Anatoli Paali auks, Narva aukodaniku ja hambakliiniku direktori Kristel Urmi auks või 1918. aastal Narva all hukkunud Soome vabatahtliku Lauri Pesoneni auks.[3] Tänavanimede teemat puudutas 2018. aasta veebruaris Narvas viibides ka president Kersti Kaljulaid.[12]

3. aprillil 2018 saatis Narvast pärit ja sõjaeelse Narva elanik Virve Kaljuste-Tootsi e-kirja Presidendi Kantseleile selle probleemi kirjeldamisega. Kiri edastati Narva linnapeale ning Narva linnavalitsus valmistas ette, arutas ja saatis 3. mail Narva linnavolikogule arutamiseks kahe tänava ümbernimetamise eelnõu. Albert-August Tiimanni tänava uueks nimeks pakuti Soldino tänav, Daumani tänavale algselt Lume tänav, seejärel aga Koidu tänav.[12][14] 13. septembril 2018 võttis Narva linnavalitsus eelnõu menetlusest tagasi.[14]

Kolmas eelnõu

muuda

25. oktoobril toimunud istungil toetas Narva Linnavalitsuse nimekomisjon Albert-August Tiimanni tänava ümbernimetamist Soldina tänavaks ja Ancis Daumani tänava ümbernimetamist Kivilinna tänavaks.[15] 12. detsembril 2018 kiitis Narva linnavalitsus tänavate ümbernimetamise eelnõu heaks ja edastas selle Narva linnavolikokku kinnitamiseks.[14][16] Postimehele teadaolevalt oli osa volikogu saadikuid (näiteks kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Vladimir Butuzov) nimemuutuse vastu, tuues ühe peamise põhjusena välja registrite muutmise ja uute tänavasiltide paneku liiga suure kulu. Ants Liimets hindas need väited absurdseks ning tema sõnul käinuks elektroonilise registri andmete muutmine kiirelt ja tasuta ning tänavasiltide vahetuse kulu polnuks suur.[8] Narvas võimul oleva fraktsiooni "Narva − Meie Kodu" liige Aleksei Mägi ütles, et volikogu otsus oleneb eelnõule lisatud seletuskirjast – eelmisel korral olevat seal olnud "vaid emotsioonid inimeste mahalaskmise kohta, ehkki mingeid tõendeid ära toodud ei olnud".[17]

2019. aastal küsis Narva linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet kohanimenõukogult ekspertarvamust Tiimanni ja Daumani tänavanimede vastavuse kohta Kohanimeseadusele ning kas neid oleks vaja seadusest tulenevalt muuta.[18] Toetudes Valdur Ohmanni ülevaatele Daumani ja Tiimanni tegevusest toetas Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor Tõnu Tannberg 2019. aasta 28. märtsil kohanimenõukogule saadetud ettepanekus seisukohta, et Daumani ja Tiimanni tänavanimed on vastuolus kohanimeseadusega. Kohanimenõukogu teatas seejärel 1. aprillil Narva linnavõimudele, et tegemist on sobimatute tänavanimedega, mis tuleb ära muuta. Seejuures osutati seadusesättele, mille kohaselt tuleb kohanime määramisel välistada sobimatust Eesti aja- ja kultuurilooga. Samas aga ei käinud see seadus juba olemasolevate nimede kohta ja selle alusel ei saanud sundida omavalitsusi vanu nimesid muutma.[4][7]

2019. aasta novembris tegi ülemaailmne peterburilaste klubi ettepaneku nimetada Albert-August Tiimanni tänav ümber Georg Otsa tänavaks. Laulja ja näitleja Georg Ots sündis Petrogradis, tema isa, ooperilaulja Karl Ots, sündis Narvas ning tema vanaisa, koorijuhi Hans Otsa algatusel loodi 1874. aastal Narvas esimene eesti selts "Ilmarine" ühendamaks teatri- ja muusikaarmastajaid. Narva volikogu esimehe Irina Janovitši sõnul edastati peterburilaste ettepanek volikogu linnamajanduse komisjonile arutamiseks.[19]

6. aprillil 2020 võttis Narva linnavalitsus tänavanimede muutmise eelnõu menetlusest tagasi. Sellist asjade käiku selgitades tõi linnapea Aleksei Jevgrafov välja, et "eelnõu on olnud mitmeid kordi volikogu komisjonides arutluses, kuid ei ole leidnud senini komisjonide poolt heaks kiitmist ja ei ole jõudnud volikogu päevakorda", et "eelnõu tagasikutsumise põhjuseks ei ole eesmärk tänavanimetuste muutmata jätmine vaid põhjuseks on vajadus eelnõu täiendamiseks ja lisa põhjenduste koostamiseks, et oleks võimalik volikogus menetlust uuesti alustada ja lõpule viia" ning et "käesoleval ajal on menetlusse võetud Riigikogus "Kohanimede muutmise seadus 208 SE", mis täpsustab kohanimede määramist".[14] Narva opositsioonipoliitiku Katri Raigi hinnangul oli Narva poliitiline võim toitnud end riigile vastandumisest ja kahest tänavanimest (Daumani ja Tiimanni) oli saanud põhimõtte küsimus: kes võidab, kas riik või linn. Raigi meelest seostus Narva inimestele nimede vahetus sellega kaasnevate kuludega ja pole aus süüdistada neid "punamõrtsukate kaitsmises", sest Daumani ja Tiimanni tausta ning Eesti riigi tekkimise lugu lihtsalt ei tunta. Lisaks kardetavat, et riik tahab ühtlasi Puškini tänava nime muutmist.[20]

Neljas eelnõu

muuda

25. juulil 2020 tegi riigihalduse minister Jaak Aab Narva linnale ettepaneku vahetada esimesel võimalusel sobimatud tänavanimed Eesti aja- ja kultuurilooga sobivate nimedega. 29. oktoobril võttis Riigikogu, suuresti just Narva kaasuse tõttu, vastu kohanimeseaduse muudatuse, mille järgi ei saa enam panna tänavatele nime, mis oleks pühendatud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu tegutsenud isikutele. Ühtlasi tuli muuta ka juba varem pandud sellised nimed. Narva linnavalitus teatas, et Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile on tehtud ülesandeks valmistada ette eelnõu sobimatute tänavanimede asendamiseks. Jaak Aab väljendas seisukohta, et kuigi nüüd on alus sundida nimesid muutma kasvõi kohtu kaudu, siis kuna Narva linn on lubanud lõpuks küsimusega tegeleda, siis esialgu tuleks neile selleks võimalus anda.[6][21]

Hiljem uueks linnapeaks saanud Katri Raik ütles 2021. aasta augustis, pingelise kohaliku võimuvõitluse ajal, et tänavate ümbernimetamise teema pole hetkel linnas kõige aktuaalsem küsimus ja volikogust see läbi ei läheks. Viimast olevat talle öelnud volikogu esinaine Tatjana Stolfat. Keskerakondlase Stolfati sõnul suhtuks ta nimemuutusse positiivselt, kui "küsitaks ka kodanike arvamust" ja lisas, et "olulist rolli mängib ka rahastamine, mis aitab vähendada negatiivset reaktsiooni selles küsimuses ja kaasab kodanikke linna aktiivsesse ellu." Keskerakondlasest volikogu kultuurikomisjoni esimees Vladimir Butuzov ütles, et tema toetab antud tänavate ümbernimetamist, selles olevat ka fraktsiooni sees kokku lepitud ja vastav ettepanek tehtud, aga seda ei võetud arutusele. Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Ilja Fjodorov teatas, et ta "pole selle vastu, kui leiduvad uued tänavanimed, millega Narva elanikud rahul on" ja et "parem oleks, kui selles osas tehtaks küsitlus või referendum." Valimisliidu "Meie Narva" fraktsiooni aseesimees linnavolikogus Viktor Šemarin ütles, et tema nimemuutmiste vastu pole, aga seda on takistanud võimulolijate vastuseis ja käesoleva hetke, kus Raiki püütakse linnapea kohalt maha võtta, ebastabiilsus ning arvas, et eesootavad valimised võivad tuua selguse ja nimeküsimuse lahendamise.[2]

Narva linnavolikogu avaldas Katri Raigile 16. augustil umbusaldust ja 26. augustil sai uueks linnapeaks Ants Liimets.[22] Oktoobris oma ametiaja viimasel ringsõidul Narvat külastanud president Kersti Kaljulaid kinkis uuele linnapeale tänavasildid "Soldino" ja "Kivilinna", et ärgitada tagant tänavate ümbernimetamist. [23]

Ajakirjanik Erik Kalda ütles 2022. aasta veebruaris lahenduseta nimeküsimust kommenteerides, et „tundub, et asi pole siin niivõrd nende punategelaste nimedes, vaid mingis arusaamatus põhimõttes seista järjekordselt vastu mingile oletatavale Eesti riigi "kollile", mida ju tegelikult pole, aga millega on narvalasi aastaid hirmutatud.”[11]

Pärast 2021. aasta oktoobris toimunud linnavolikogu valimisi taas linnapeaks saanud Katri Raik ja uus moodustatud valitsuskoalitsioon, kuhu kuulusid "Katri Raigi nimekiri" ja Eesti 200, ei pidanud tänavanimede muutmist prioriteetide hulka kuuluvaks teemaks. 2022. aasta veebruaris ütles Raik, et vastav dokument otsustati siiski volikogule menetlemiseks saata, aga volikogus tehtavat otsust ta prognoosida ei oska. Samas lisas ta, et inimesed suhtuvad tänavanimede muutmisse valulikult ja ta ei taha, et selle pärast algaks uus mälestusmärkide sõda.[11][24][25] Märtsis antud intervjuus ütles Raik Venemaa-Ukraina sõja kontekstis tänavanimede teema kohta, et "praegu ei ole lihtsalt aeg" ning "rahu ja turvalisus on kallim kui miski muu."[26]

Juulis 2022 antud intervjuus ütles riigihalduse minister Riina Solman, et Ukraina sõja tõttu on tekkinud "moraalselt soodne pinnas" ebasobivate monumentide ja kohanimede, sealhulgas Tiimanni tänava nime, eemaldamiseks. Solman märkis, et kohanime seadust plaanitakse muuta nii, et juhul kui kohalik omavalitsus seadusega vastuollu minevat nime ise ära ei muuda, siis saab ümbernimetamise õiguse minister.[27][28] Augustis ütles linnapea Katri Raik, et tänavanimede muutmise eelnõu on volikokku saadetud, aga esialgu mitteametlikult ja kavas on seda veel fraktsioonijuhtidega arutada, sest eelnõu kohest heakskiitmist ta ei uskunud. Narva volikogu esimees Vladimir Žavoronkov arvas, et hiljuti linnas toimunud punamonumentide teisaldamise tõttu on hetkel 90% narvalasi nimemuutuste vastu.[29]

Septembris 2022 saatis riigihalduse minister Riina Solman Narva linnapea Katri Raigile kirja, kus osutas mitme Narva tänavanime vastuolule seadusega ja palus anda kahe nädala jooksul vastus, kuidas linna küsimuse lahendada kavatseb.[30] Vastuseks tegi linnavalitsuse ekspertide komisjon ettepaneku sobimatud nimed ära muuta. Alber-August Tiimanni tänav saaks ettepaneku kohaselt nimeks Soldina, viitega kunagisele Soldina mõisa maale. Plaani järgi arutab küsimust veel Narva volikogu ajaloolise pärandi komisjon ning eelnõu peaks oktoobris jõudma linnavalitsuse istungile ja hiljemalt detsembris volikokku.[31][32]

21. detsembril 2022 toimunud linnavalitsuse korralisel istungil otsustati esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu "Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks; Soldino tee Suur-Soldina teeks)".[33]

26. jaanuaril 2023 toimunud linnavolikogu istungil kiideti heaks otsuse eelnõu, mille järgi nimetatakse Albert-August Tiimanni tänav ümber Soldina tänavaks ja Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks.[34] Tänavasiltide vahetamisega alustati 2023. aasta aprillis.[35]

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Narva punategelase nimeline tänav võib saada Georg Otsa nime, Postimees, 12. november 2019
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Taavi Minnik. Katri Raik sai linnapeaks, aga Narva tänavad kannavad ikka punamõrtsukate nimesid. Delfi, 11. august 2021
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Narva tahab Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Tiimanni ja Daumani tänava nimest vabaneda. Põhjarannik, 13. detsember 2017
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Aivar Pau. Narvas kannab tänav ikka veel kommunistliku massimõrvari nime. Delfi, 30. juuni 2020
 5. Minister nõuab TÜ ekspertiisile tuginedes Narva vastuoluliste tänavanimede vahetamist. ERR, 28. juuli 2020
 6. 6,0 6,1 Punamõrvari ja Eesti vihkaja nimed kustutatakse Narva tänavasiltidelt. Delfi, 29. oktoober 2020
 7. 7,0 7,1 Ancis Daumani ning Albert-August Tiimanni tänavanimedest. Rahandusministeeriumi dokument 14-5/1098-4, 1. aprill 2019
 8. 8,0 8,1 Narva volikogu ei pruugi nõustuda kommunistide nime kandvate tänavate ümbernimetamisega. Postimees, 26. detsember 2018
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Narva heiskab lipu punamõrtsukate tänavail. Postimees, 15. veebruar 2002
 10. 10,0 10,1 Erik Kalda. Narva on loobumas kommunistlike mõrtsukate austamisest. Põhjarannik, 13. märts 2003
 11. 11,0 11,1 11,2 Taavi Minnik. Katri Raik massimõrvarite tänavate ümber nimetamisest: ma ei taha uut mälestusmärkide sõda. Portaal, 4. veebruar 2022
 12. 12,0 12,1 12,2 Narva kaalub Daumani ja Tiimanni tänava ümbernimetamist. Põhjarannik, 3. mai 2018
 13. Narvalased tülitsevad punaste massirepresseerijate pärast. Eesti Päevaleht, 13. märts 2004
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Poliitteater jätkub: Narva võimud on asunud Eesti-vastaste tänavanimede äramuutmisega selgelt venitama. Delfi, 10. juuli 2020
 15. Narva linnavolikogu otsuse eelnõu
 16. Нарва : “Петр I не воевал против Эстонской Республики” - в Нарве продолжают обсуждать переименования улиц Seti.ee 20. detsember 2018
 17. Narva volikogu ootab tõendeid Daumani ja Tiimani veretööde kohta. Põhjarannik, 14. detsember 2018
 18. Kohanimenõukogu esimees: Narva linn peab punaterrori teostajate tänavad ümber nimetama. Delfi, 8. veebruar 2022
 19. Narva punategelase nimeline tänav võib saada Georg Otsa nime, ERR, 12. november 2019
 20. Katri Raik: Narva poliitrahvateater ülistab siiani Leninit. Delfi, 3. juuli 2020
 21. Seadusemuudatus välistab Eesti ajalookäsitlusega sobimatute tänavanimede tekkimise. ERR, 29. oktoober 2020
 22. Narva linnapeaks sai Ants Liimets. ERR, 26. august 2022
 23. Kaljulaid alustas Narvast oma ametiaja viimast ringireisi Eestis. ERR, 4. oktoober 2022
 24. Narva koalitsioon lubab muutusi linnajuhtimises. ERR, 5. november 2021
 25. Narvas algab uuesti punategelaste nime kandvate tänavate ümbernimetamise arutelu. ERR, 24. jaanuar 2022
 26. INTERVJUU | Katri Raik: mõnel Narva korteriühistul on oma kaabel, et piiritaguseid kanaleid vaadata. Delfi, 23. märts 2022
 27. Solman: praegu on sobiv hetk okupatsioonisümbolite kaotamiseks. ERR, 28. juuli 2022
 28. Minister Riina Solmanil sai Narva kummivenitamisest mõõt täis: töösse läheb karm seadusemuudatus. Delfi, 26. juuli 2022
 29. Narva teeb uue katse tänavate ümbernimetamiseks. ERR, 19. august 2022
 30. Solman nõuab seitsme Narva tänavanime kiiret muutmist. ERR, 19. september 2022
 31. Narva linnavalitsus algatab 12 tänavanime muutmise. ERR, 29. september 2022
 32. Narva esitab minister Solmanile tänavanimede muutmise plaani. Üks tänav hakkab kandma Seedri nime. Delfi, 28. september 2022
 33. Korralise istungi 21.12.2022 protokoll nr 41
 34. Narva volikogu kiitis heaks Tiimanni ja Daumani tänava ümbernimetamise, ERR, 26.1.2023
 35. "Narva vahetas Tiimanni ja Daumani tänavasildid" ERR, 25 aprill 2023