Saiga (Saiga tatarica) on äärmiselt ohustatud antiloobiliik, mille algne levila hõlmas Euraasia stepialasid Karpaatidest ja Kaukasusest Mongooliani. Tänapäeval on säilinud vaid üks alamliik (S. t. tatarica) Venemaal Kalmõkkias ja Kasahstanis kolmes piirkonnas.

The book of antelopes (1894) Saiga tatarica.png
Saiga levila