Kaitsestaatus

Kaitsestaatus
Hävinud

Välja surnud
Looduses välja surnud

Ohustatud

Äärmiselt ohustatud
Eriti ohustatud
Ohualtid

Vähe ohustatud

Kaitsest sõltuvad
Ohulähedased
Soodsas seisundis

Vaata ka

IUCN
IUCNi punane nimistu

Liigi kaitsestaatus (ka kaitseseisund) on indikaator, mis märgib selle liigi tõenäosust püsida elus praegusel ajahetkel ja lähitulevikus. Kaitseseisundi määratlused (täpsemalt ohustatuse kategooriad) on välja töötanud IUCN.

Euroopa Ühenduse (EÜ) elupaigadirektiivi kohaselt nende elupaika või liiki mõjutavate tegurite koostoime, mis võib halvendada liigi jaotumust, struktuuri, toimet või arvukust.

Vaata kaRedigeeri