Liigi kaitsestaatus (ka kaitseseisund) on indikaator, mis märgib selle liigi tõenäosust püsida elus praegusel ajahetkel ja lähitulevikus. Kaitseseisundi määratlused (täpsemalt ohustatuse kategooriad) on välja töötanud IUCN.

Euroopa Ühenduse (EÜ) elupaigadirektiivi kohaselt nende elupaika või liiki mõjutavate tegurite koostoime, mis võib halvendada liigi jaotumust, struktuuri, toimet või arvukust.

Vaata ka

muuda