Kaukasus on mäestik Euraasias. Osa geograafe peab Suur-Kaukasuse peaahelikku piiriks Euroopa ja Aasia maailmajao vahel.

Kaukasuse satelliidipilt

Mäestiku põhjaosa, Suur-Kaukasus, kulgeb loode-kagu sihis Aasovi ja Kaspia mere vahel. Suur-Kaukasuse pikkus on üle 1100 kilomeetri.

Lõunaosa, Väike-Kaukasus kulgeb kaarekujuliselt, lääneosas edela-kirde sihis, keskosas lääne-ida suunas (seal on ta Lihhi aheliku kaudu Suur-Kaukasusega ühenduses), idaosas loode-kagu sihis, piirneb lõunas Armeenia mägismaaga.

Läänest tuleva niiskuse tõttu on lumepiir Suur-Kaukasuse lääneosas tunduvalt madalamal kui idas. Väike-Kaukasus on Mustalt merelt lähtuva niiskuse eest isoleeritum ja sealne lumikate on seetõttu oluliselt tagasihoidlikum.

Kõrgeim mägi on Elbrus Suur-Kaukasuses (5642 meetrit).

Kaukasuse ala jaguneb Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Iraani, Venemaa ja Türgi vahel.