Raie on puude ja põõsaste langetamine koos sellega kaasnevate eel- ja järeltöödega.

Raie jaguneb lõppraieks (lageraie ja turberaie) ja vahekasutusraieks (hooldusraie ja sanitaarraie).

Vaata kaRedigeeri