Raieluba luba, mis annab õiguse puud raiuda ning määrab vastavad kõrvaltingimused.[1]

Raieloa olemus

muuda

Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg[2]. Raieluba kehtib Eestis ühe aasta. Samuti on võimalus pikendada raieluba, kui selle aja jooksul on tööd sooritamata jäänud. Raieluba on tasuta antav õigus ja dokument. Aastast raiemahtu, maksimaalset raiutavat kogust ja metsalitsentsi kehtivusaega võib suurendada üksnes selleks volitatud ametnik.[3]

Raieloa taotlemine

muuda

Raieloa taotlemiseks tuleb kõigepealt saada vastava puu/puistu asukoha maaomaniku luba. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastamise õigustatud subjekt. Raieloa saamiseks esitatakse taotlus, milles peavad selgelt kajastuma:

 • taotleja nimi, kontaktandmed;
 • puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul katastriüksuse aadress;
 • raiutavate puu(de) liik ja arv;
 • põhjendus puu(de) raieks;
 • orgaaniliste jäätmete (kännud, oksad) käitlemisviis ja käitlemiskoht.[4]

Raieloale lisatakse katastriüksuse plaan, kuhu tuleb märkida eeldatav raie. Raieloataotlusele tuleb mõnikord lisada veel ehitusluba; korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või korteriomanike üldkoosoleku otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu või korteriomandi territooriumil kasvava(te)le puu(de)le ning muid dokumente.[4]

Keskkonnaspetsialisti ülesanne on kontrollida andmete õigsust, selgitada välja, kas kavatsetav raie on põhjendatud ning lõpuks kooskõlastab vajaliku raieloa korralduse.[3]

Raieluba ei pea taotlema vaid siis, kui:

 • puu rinnasläbimõõt on alla 8 cm;
 • soovitakse raiuda ohtlikku puud, kuid ametnikke peab siiski teavitama;
 • raiuda soovitud puu on muutunud ohtlikuks.

Raieloa väljastab keskkonnaspetsialist, kellele jääb üks avalduse eksemplar.[4]

Raieloa väljastamisest keeldumine

muuda

Raieloa väljastamisest võib keelduda, kui:

 • raiuda plaanitav puu on terve ega ohusta lähedal asuvaid hooneid või rajatisi;
 • raiuda soovitakse puud, mis on detailplaneeringutes määratud säilitatavaks puuks;
 • puu on riiklikult ohustatud liikide nimekirjas;
 • raieloataotleja esitab ebakorrektsed andmed või on jätnud varem täitmata kohustuse istutada raiutud maatükile uusi taimi.[5]

Kui keskkonnaspetsialist keeldub raieloa väljastamisest, annab ta selle kohta kirjalikult teada.[4]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. "Raieloa väljaandmise tingimused ja kord".
 2. "Riigiteataja".
 3. 3,0 3,1 "Forest Licences". British Columbia.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Tallinna Linnavolikogu. "Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord".
 5. "RAIE- JA HOOLDUSLÕIKUSLOA KEHTIVUSE PEATAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE".

Kirjandus

muuda