Sanitaarraie (sanitation harvest, sanitation cutting, sanitary cutting, salvage cutting, salvage felling ) [1]

Sanitaarraie, üks mitmest hooldusraie tüübist, on haigete ja kahjustatud, aga ka surnud ja surevate puude väljaraie, mis on metsakasvatuslikust seisukohast vajalik ning millega parandatakse metsa tervislikku seisundit. [2] [3]

Tormikahjustus männikus.

Sanitaarraie vajalikkus

muuda

Sanitaarraiet teostatakse nakkusohtlike puude või kahjurite paljunemist soosivate puude likvideerimiseks metsast. Teostatakse veel ka mitteohtlike surevate või surnud puude likvideerimist puidu kasutamise eesmärgil, ohustamata metsa bioloogilist mitmekesisust. [4]

Sanitaarraie võimalikud stsenaariumid

muuda

Sanitaarraie korras võib raiuda:

 • surnud puid
 • silmaga nähtava tüvemädaniku või tüvemädaniku tekitajate viljakehadega puid
 • puid, millel esineb juurepessu kahjustuse tõttu tugev vaiguvoolus
 • tüvekahjuritest rikutud puid
 • puid, millel üle poole puuvõra on jäädavalt kahjustunud, samuti kuivanud ladvaga puid
 • puid, millel on tules kahjustunud juurekaela piirkond ja selle ümbruses paiknev metsakõdu
 • kuuski, mille koor on puiduni kahjustatud enam kui 10% ulatuses tüve ümbermõõdust ja teisi puuliike, mille koor on kahjustatud enam kui 30% ulatuses tüve rinnasdiameetrist
 • tormist ja lumest kahjustunud puid
 • oma eesmärgi saavutanud seemnepuid, mis ei ole säilikpuud. Seemnepuude ülesanne loetakse lõppenuks, kui raiesmik on uuenenud
 • teisi metsas või noorendikus paiknevaid üksikpuid, mis pole säilikpuud[5] [6]
 
Põlengujärgne sanitaarraie.

Peamised kahjustused puudel

muuda

Eestis kõige levinumad kahjustused metsas:

 • metsloomade kooritud ja muul viisil kahjustatud puud
 • kahjurputukate rüüste (ürask, kärsakas jne)
 • äärmuslikud ilmaolud (tormid, temperatuur, tuulemurrud ja -heited)
 • seenhaiguste põhjustatud kahjustused[7]

Sanitaarraie teostamine

muuda

Sanitaarraiet tohib teha igas vanuses puistus. Sanitaarraie käigus peab täius olema vähemalt üle 30%. [8] Sanitaarraie käigus on keskkonnaametilt tellitud metsakaitseekspertiisi alusel õigus erandkorras teostada ka uuendusraiet või raiuda suurema pindalaga lageraie lanke. Lähtutakse põhimõttest, et sanitaarraiet ei tehta, kui raiutavaid puid on võimalik metsast eemaldada mõne muu raietüübi käigus (näiteks harvendusraiega). [9]

 
Tormiheide raiesmikul.

Video

muuda

Informatiivne õppevideo sanitaarraiest: Metsakaja osa 74.

Viited

muuda
 1. https://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe?UI=ened&height=165
 2. https://www.eramets.ee/sanitaarraie/
 3. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 26. oktoober 2020. Vaadatud 8. detsembril 2020.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 4. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. november 2020. Vaadatud 8. detsembril 2020.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 5. https://www.eramets.ee/sanitaarraie/
 6. https://www.riigiteataja.ee/akt/115122017017
 7. https://www.kik.ee/sites/default/files/uuringud/lisa_9_puude_kahjustuste_hindamine_kris_traks.pdf[alaline kõdulink]
 8. https://www.riigiteataja.ee/akt/115122017017
 9. https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsakaitseekspertiis