Prominent

Prominent on väljapaistev ehk tuntud ehk kuulus inimene (ka kuulsus) kellele meedia tihtipeale osutab tähelepanu. Väljapaistvateks ja esileküündivateks isiksusteks võivad tihti olla näitlejad, lauljad, kirjanikud, kunstnikud, sportlased, poliitikud, televisioonitöötajad. Kuulus võib olla nii positiivses mõttes (parim näitleja) kui ka negatiivses mõttes (jõhker kurjategija), viimasel juhul on tegu kurikuulsusega.

Inimese tuntus on erineva ulatuse, suuruse ja põhjustega. Paljud inimesed saavad tuntuks seoses keskmisest paremate tulemustega oma tööalal, kuid see võib anda neile kuulsuse vaid spetsialistide kinnises ringkonnas. Näiteks on paljud teadlased tuntud akadeemilistes ringkondades, kuid mitte laiemalt rahva hulgas. Paljud riigiametnikud on saanud tuntuks, kuna nad on avaliku elu tegelased ja seaduse järgi kohustatud oma tegevusest avalikkust informeerima.

Inimene, kes on tuntud asjatundjana mingil konkreetsel alal ja kellelt meedia küsib selle ala kohta tema arvamust, on arvamusliider. Eesti kõnekeeles kutsutakse selliseid inimesi ka liitsõnalise nimetusega, kus põhisõna on laiendatud täiendsõnaga "valve". Näiteks valvefeminist on Barbi Pilvre[1], Voldemar Kolga on valvepsühholoog[2].

Samas on näitlejad, sportlased, muusikud, kirjanikud tuntud siis, kui nad oma töös tulemusi saavutavad, kuid seoses oma töö meelelahutusliku loomusega on nad tuntud laiemalt kui vaid vastavast muusikastiilist või spordialast huvitatute hulgas.

Seoses televisiooni leviku ja arenguga on kuulsusteks saanud inimesed, kelle töö on olla televisiooni saatejuht või diktor või on lihtsalt esinenud mõnes televisioonisaates või -uudistes.

Paljud inimesed on saanud kuulsaks, kuna ka nende vanemad, abikaasad või teised lähemad sugulased on kuulsad. Selline kuulsus võib olla seotud ka väga rikas olemisega. Näiteks Paris Hiltoni kuulsus sai alguse sellest, et ta on Hilton Hotelsi omanike suguvõsast.

Kuulsaid meelelahutusega tegelevaid inimesi, keda tuntakse mitmetes riikideks, kutsutakse staarideks.

Kuulus võib olla ka inimene ise, ilma, et teataks, millisel alal ta kuulus on, kuid kollane ajakirjandus on nad kuulsaks kirjutanud ja rääkinud. Kuulsaid inimesi, kelle eraelust meedia tihti raaägib ja kirjutab, võib tabada ka hukkamõist ning neid hakatakse nimetama tühisteks kuulsusteks või libastaarideks.[3]

Kuulsusest sotsioloogiasRedigeeri

Pierre Bourdieu on leidnud, et kuulsus on üks sümboolse võimu komponentidest. Tänu oma sümboolsele olemusele (sümbolsüsteemid: keel, kunst, religioon, teadus) on sümboolse võimu näol tegu võimuga, mida saab rakendada vaid siis, kui seda tunnustatakse nende poolt, kellele seda rakendatakse. See omakorda sõltub lausuja isikust ehk sellest, kui palju on lausuja endale kogunud sümboolset kapitali. Kui kedagi peetakse jumalaks, siis on tema sõnal loomulikult eriline kaal ja tema korraldustele allutakse, ent ainult niikaua, kui alluvad tunnustavad tema jumalikkust. Seetõttu hoolitsevad kõnelejad oma sümboolse kapitali akumuleerimise eest, kogudes autoriteeti, au ja kuulsust, mis tagab sõnadele kaalu ehk nende sümboolse võimu.

Kuulsusest eetilistes õpetustesRedigeeri

Enamik religioone peab kuulsuse taotlemist taunitavaks.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri