Kollane ajakirjandus

Kollane ajakirjandus on üldnimetus uudiste vahendamisele, mille allikad pole piisavalt usaldusväärsed või piisavad ning mille eesmärk on huvitavate pealkirjadega köita tarbijate tähelepanu, et võimalikult hästi end müüa. Kasutatakse mitmesuguseid uudiste müümise tehnikaid nagu skandaalsuse taotlemine, liialdamine ja inimestevahelistest suhetest rääkimine.

"The Yellow Kid"

Väljend tekkis, kui Joseph Pulitzerile ja William Randolph Hearstile kuuluvad ajalehed "New York World" ja "New York Journal American" teineteist vahel väljamõeldud sensatsioonidega üle trumpasid, eriti Hispaania-USA sõja ajal. Mõlemas võistlevas lehes ilmus koomiks "The Yellow Kid", mistõttu said ajalehed rahva seas hüüdnimeks "kollase põngerja ajalehed" ehk "kollased lehed".

Frank Luther Mott defineeris 1941. aastal kollase ajakirjanduse viie tunnuse alusel:[1]

  1. hirmutav pealkiri väga suures kirjas, kuid uudis ise on lühike
  2. palju põnevaid fotosid ja fantaasiarikkaid joonistusi
  3. kasutatakse olematuid intervjuusid, eksitavaid pealkirju, pseudoteadust ja suurt hulka niinimetatud eksperte
  4. rõhk on pühapäevastel täisvärvilistel lisalehtedel (tänapäeval tavaline)
  5. dramaatiline kaastunne inimeste vastu, kes on süsteemi hammasrataste vahele jäänud.

Viited

muuda
  1. Frank Luther Mott, American Journalism (1941) p. 539 online