Abikaasa on isik, kes on sõlminud ilmalikult ja/või kiriklikult abielu teise isikuga.

Elisabeth Alida Haanen, autoportree koos abikaasa Petrus Kiersiga (1845)

Abikaasade roll perekonnas on võrdne, neil on võrdne vastutus pere heaoleku eest ja vastutus abikaasa ees. Traditsiooniliselt ja ajalooliselt on alati olnud perekonnapeaks mees (patriarhaalne ühiskond), kuid tänapäeval valib iga perekond ise, kes hakkab pereasju ajama ja kes lastega toimetab. Tihti on näha ka seda, et kodused tööd on jaotatud pereliikmete vahel (puudub eristus: naiste tööd ja meeste tööd). Vastavalt vajadusele teevad naised meeste töid ja vastupidi. Kindlalt pole määratud, kes mille eest vastutab ja kes missuguseid töid teeb.

Vaata ka

muuda