Partitiivverb on piirivõimaluseta tegevust väljendav sihiline tegusõna, mis võimaldab lauses kasutada ainult osasihitist. S.t et partitiivverbiga tähistatavat tegevust pole võimalik määratleda kestuse või tagajärgede alusel, samuti ei saa tegevust pidada lõpetatuks või mittelõpetatuks. Aspekti seisukohast on tegemist piiritlemata ehk imperfektiivse aspektiga.

Partitiivverbile vastandub aspektverb, mille tähistatavat tegevust saab määratleda kestuse või tulemuslikkuse alusel ja mis võimaldab lauses kasutada nii osasihitist kui ka täissihitist.

Vrd Ema kudus uue kampsuni ja Ema kudus uut kampsunit[1]

Eesti keel

muuda

Kuna partitiivverb väljendab piirivõimaluseta tegevust, saab seda sisaldavas lauses kasutada ainult osastavas käändes sihitist. Näiteks

 • Lapsed sügasid koera, mitte Lapsed sügasid koer - sest partitiivverb sügama näitab tegevust, mis võib olla juba lõppenud, kuid ei pruugi.
 • Ema armastas oma last, mitte Ema armastas oma lapse - sest armastama näitab pidevat, piiritlemata tegevust.
 • Jaanus ja Marju solvasid endast vanemaid inimesi, mitte Jaanus ja Marju solvasid endast vanemad inimesed - sest solvama näitab, et tegevus võib lõppeda teatud piirini jõudes, kuid ei pruugi: kas lapsed solvasid ühe korra või solvavad nad pidevalt endast vanemaid inimesi?


Tähenduse järgi saab partitiivverbe jaotada rühmadesse:

 • vaimseid ja meeleolulisi tundeid väljendavad verbid: armastama, imetlema, nautima, maitsma.
Kes oleks osanud arvata, et Mart imetleb endast vanemaid inimesi;
 • liigutamist ja puudutamist väljendavad verbid: lehvitama, jalutama, lööma, keerutama.
Orkaan, mis ohtlikult lähenes, keerutas palju tolmu üles;
 • verbid, mis väljendavad mingil määral sihitise olemust: üllatama, kaunistama, ahistama, valitsema.
Jõulud lähenesid kiirelt, mistõttu hakati muidu ilmetult seisvaid maju kaunistama;
 • verbid, mis väljendavad kulgemist, väärtustamist jne: alustama, katkestama, väärima, üritama.
Ants, kes muidu suudki lahti ei teinud, vääris seekord lausa medalit;
 • muud verbid, mis väljendavad kestvaid kontrollitavaid tegevusi: juhtima, ründama, tarvitama, segama.
Meelis segas mind, seega pidin ta ära ajama.

Eesti keele partitiivverbe

muuda

Eesti keeles on küllaltki palju partitiivverbe,

 • enamasti on need üksikverbid: tajuma, puudutama, veeretama, õõtsutama, ootama, ähvardama, taotlema, karistama, õnnitlema;
 • leidub ka perifrastilisi verbe: ülal pidama, üle hindama, silmas pidama, ette heitma, pealt vaatama, taga nutma.

Viited

muuda
 1. M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993. § 506.