Perifrastiline verb

Perifrastiline verb on tegusõna, mis koosneb tegusõna pöördelisest vormist ja

Eesti keel

muuda

Perifrastiline verb moodustab lauses süntaktilise terviku ning lausemalli ei määra pöördeline verbivorm üksi vaid ühend tervikuna. Tegemist ei ole siiski mitmeosalise sõnaga, vaid sõnade ühendiga, mille komponendid kuuluvad igaüks oma sõnaliiki.

Perifrastiline verb on lauses kas

  • ahelverb, mis koosneb pöördelisest verbivormist ja käändelisest verbivormist. Ahelverbi sisuliseks tuumaks on käändeline verbivorm:

Õpilased pidid küsimustele vastama. Auto sai õigel ajal pidama;

  • ühendverb, mis koosneb pöördelisest verbivormist ja abimäärsõnast. Ühendverbi sisuliseks tuumaks on verb ja komplitseerivaks komponendiks abimäärsõna:

Saali tuli juurde palju inimesi. Pidime lombist üle hüppama

  • väljendverb, mis koosneb pöördelisest verbivormist ja nimisõnast. Väljendverbi sisuliseks tuumaks on nimisõna:

Selle küsimuse üle tuleb tõsiselt pead murda. Mulle hakkas silma mitmesuguseid probleeme.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda

Kirjandus

muuda