Aspekt (keeleteadus)

Aspekt on lauses väljenduv suhe situatsiooni kulgemise ja vaatluspunkti vahel. Tegemist on öeldise ja kogu lause süntaktiliselt tähtsa leksikaalse kategooriaga. Aspekti seisukohast on situatsioonid:

Imperfektiivsed situatsioonid muuda

  • vaatluspunkt jääb situatsiooni kulu sisse
  • algus- või lõpp-piir ei ole märgitud
  • vaatluspunkti seistukohalt on situatsioon toimuv

Näiteks: Tüdrukud uisutavad. Mees ehitas maja.

Perfektiivsed situatsioonid muuda

  • situatsioonil on mingi piir, mis eraldab teda vaatluspunktist
  • situatsiooni määratlevaks piiriks võib olla kas ajalisus, tegevuse lõpetatus, vms
  • vaatluspunkti seistukohalt on situatsioon terviklik

Näiteks: Tüdrukud uisutasid õhtuni. Mees ehitas maja valmis.

Vaata ka muuda