Perfektiivne aspekt

Perfektiivne aspekt on keeleteaduses piiritletud situatsiooni väljendus lauses.

Eesti keel muuda

Perfektiivse aspekti väljendamine sõnaga ära muuda

Verbipartikkel ära on väga selge, paljudesse kontekstidesse sobiv analüütiline vahend perfektiivse aspekti väljendamiseks. Seda juhul, kui ära ei väljenda suunda: Läks ära.

  • Laps lõhkus kuldnoka pesa ära. - Laps lõhkus kuldnoka pesa.
  • Laps ei lõhkunud kuldnoka pesa ära. - Laps ei lõhkunud kuldnoka pesa.
  • Haige vanaema paranes ära. - Haige vanaema paranes.

Kui lause lõpetab rõhuline perfektiivsuspartikkel ära, on olukorra lõpetatus selgelt vormistatud. Vastasel juhul tunduvad laused lõpetamatutena, seda eriti suulises kõnes: Poiss raiskas taskuraha; Ma lugesin ajakirja; Ema koristas köögi.

Tänapäeva eesti keeles kasutatakse sõna ära perfektiivsusmarkerina kõikvõimalike tegusõnade puhul: Ostsin auto ära. Lapse lemmikloom suri ära.

Peale perfektiivse aspekti väljendamise mõjutab ära ka lause infostruktuuri, sõnajärge ja rütmistruktuuri.

Vrd Päike sulatas magusa jäätise (tuntud) ära - Päike sulatas ära magusa jäätise (tundmatu).