Perfektiivne situatsioon

Perfektiivne situatsioon ehk piiritletud situatsioon on loomulikus keeles perfektiivse aspekti abil väljendatav situatsioon, mis on piiritletud kas seisundi või asukoha muutusega või tegevuse lõppemisega.

Piiritletud situatsioone on kahte tüüpi:

  • Situatsiooni siirdumine kestmisest olematusesse.
Poiss sõi õuna ära.
  • Situatsiooni kestmise lõpp senisel kujul.
Naine sünnitas tütre ära.

Lisaks verbidele aitavad piiritletust väljendada perfektiivsusadverbid ehk adverbid ära, välja, maha, läbi, üles, peale jne.

Perfektiivsusadverbi kasutatakse ka ühendverbide moodustamisel.

  • Tuntu/veel tundmatu väljendamiseks.
Tuul puhus mehel mütsi peast ära (tuntu) - Tuul puhus ära mütsi mehe peast (tundmatu).
  • Perfektiivsusadverb aitab lauset lõpetada.
Ema parandas püksid ära .

Adverbil on oluline osa infostruktuuri väljendamisel, kui selle kasutamine näitab, et lause sisu on ootuspärane, situatsiooni kulg on aga uus info.

Ta sooritas eksami ära.

Vaata ka

muuda