Naturaallogaritm

Naturaallogaritm on logaritm alusel e, kus e on irratsionaalarv ligikaudse väärtusega . Naturaallogaritmi arvust x tähistatakse tavaliselt ln(x) või loge(x).

Arvu x naturaallogaritm on arvu e astendaja y, mille korral ey = x .

Näiteks

  • arvu e5 naturaallogaritm on 5,
  • arvu e naturaallogaritm on 1, sest e1 = e,
  • naturaallogaritm arvust 1 on 0, sest e0 = 1.

Naturaallogaritm on seega eksponentfunktsiooni ex pöördfunktsioon.

Definitsioon

muuda
 

Naturaallogaritmi saab defineerida järgmiselt: iga positiivse reaalarvu a korral on määratud integraal

 

võrdne hüperbooli   graafiku, vertikaalsete sirgetega   ja   ning x-teljega piiratud pindalaga.

Vaata ka

muuda