e ehk Euleri arv on naturaallogaritmi alus, transtsendentne arv ligikaudse väärtusega . Naturaallogaritmi arvust x tähistatakse tavaliselt ln(x) või loge(x).

Arvu e võttis kasutusele Šveitsi matemaatik Leonhard Euler 1736. aastal. Seda nimetatakse ka Napieri konstandiks Šoti matemaatiku John Napieri järgi, kes koostas esimesena logaritmitabelid.

Arvu e saab avaldada mitut moodi:

kus n! on arvu n faktoriaal;

(arv e nii, et piirkond hüperbooli all arvust 1 kuni arvuni e on võrdne 1-ga).