e on transtsendentne arv 2,718281828..., selle väärtust ei saa täpselt esitada. Arvu e võttis kasutusele Šveitsi matemaatik Leonhard Euler 1736. aastal. Tema järgi nimetatakse seda arvu Euleri arvuks. Arvu e nimetatakse ka Napieri konstandiks Šoti matemaatiku John Napieri auks, kes koostas esimesena logaritmitabelid; e on naturaallogaritmide alus.

Arvu e saab avaldada mitut moodi:

kus n! on arvu n faktoriaal;

(arv e nii, et piirkond hüperbooli all arvust 1 kuni arvuni e on võrdne 1-ga).