Pöördfunktsioon

Funktsiooni ƒ pöördfunktsioon on funktsioon ƒ−1, mis seab igale ƒ muutumispiirkonna väärtusele y vastavusse need väärtused x määramispiikonnast, mille korral ƒ(x) = y:

Funktsioon ƒ ja selle pöördfunktsioon ƒ–1. Kuna ƒ kujutab a arvule 3, siis pöördfunktsioon ƒ–1 kujutab arvu 3 tagasi a-ks

Teisisõnu on pöördfunktsioon selline funktsioon, mis tühistab esialgse funktsiooni toime ja vastupidi: ƒ(ƒ−1(y)) = y.

Pöördfunktsioon ƒ−1 on ühene, kui ƒ on injektiivne. Vastupidisel juhul on see mitmene.

Vaata ka muuda