Mormoni Raamat

(Ümber suunatud leheküljelt Mormoni raamat)

Mormoni Raamat (inglise keeles "Book of Mormon") on mormoonide teine pühakiri Piibli kõrval.

Mormoni Raamatu eestikeelse tõlke kaas

Selle avaldas 1830. aasta märtsis Joseph Smith pealkirjaga "The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi". Tema jutustuse järgi oli see raamat algselt graveeritud kuldplaatidele "muudetud egiptuse kirjas" (ingl reformed Egyptian)[1]. Smith olevat raamatu saanud inglilt nimega Moroni.

Seda on trükitud üle 150 miljoni eksemplari. Mormoni Raamat on tõlgitud 82 keelde. Lisaks sellele on raamatu üksikute osade tõlge ilmunud 25 keeles.[2] Eesti keeles on Mormoni raamat ilmunud 1999, 2000, 2004 ja 2011.

Päritolu muuda

Mormoni raamatu tekst räägib niiviisi oma päritolust: “[Mormoni raamat] on lühendus Nefi rahva ja ka laamanlaste ülestähendusest…. Kirjutatud käsu kohaselt ning samuti prohvetliku kuulutamise ja ilmutuse vaimus.”[3] See näitab kahte suurt põhimõtet Mormoni raamatu päritolust: (1) raamat on kirjutatud muistsetest rahvastest (2) raamat kirjutati kui pühakiri.

Raamat on ülestähendus muistsetest rahvastest, kes elasid Ameerika mandril. Raamat on erinevate prohvetite kirjutiste kogum. Mormon oli prohvet, kes pani kokku suurema osa Mormoni raamatust, ja sellepärast raamatut nimetatakse Mormoni raamatuks. Mormon ütles, et ta valmistas Mormoni raamatu, et “veenda kõiki teid, maa ääred, meelt parandama ja valmistuma seisma Kristuse kohtujärje ees.”[4] Tegemist pole pelgalt ajaloolise raamatuga.

Selleks, et need kirjutised säiliksid, Mormon kirjutas kuldplaatidele. Mormoni poeg, Moroni, peitis need maa sisse umbes 421 pKr. 21. septembril 1823 see sama Moroni ilmus inglina Joseph Smithile ja juhatas Josephi künkale, kuhu plaadid oli peidetud (umbes 5 km Josephi tollasest kodust). Joseph tõlkis ülestähendused Jumala väega, ja need trükiti kui Mormoni raamat 1830. aastal Palmyras New Yorgis USA-s.[5]

Raamatu sisu muuda

 
Mormoni Raamatu sündmuste paigad Kesk-Ameerika maakaardil

Mormoni Raamatu esimene osa räägib sellest, kuidas 600. aasta paiku eKr, enne Jeruusalemma vallutamist ja Babüloni vangipõlve algust sai Jeruusalemma elanik Lehi Jumala ilmutuse ning rändas koos oma pere ja muu kaaskonnaga kagusse Araabia poolsaarele, ehitas seal laeva ja sõitis sellega Ameerikasse. Seal rajas ta juutide kogukonna, mis hiljem jagunes kaheks, nefilasteks ja laamanlasteks, mis teineteisega sageli sõjajalal olid. Pärast ristilöömist ilmus Ameerikasse Jeesus Kristus, kes õpetas inimesi korralikult elama, ja paariks sajandiks saabus rahu. Lõpuks lahknesid juudid taas nefilasteks ja laamanlasteks, kes enam kui pool sajandit teineteisega sõdisid, kuni lõpuks suures lahingus nefilased täielikult hävitati. Laamanlased seevastu mandusid ja neist said indiaanlased. Mormoni raamat sisaldab ajalugu, aga raamatu peamised eesmärgid on (1) näidata milliseid suuri asju Issand on teinud (2) anda inimestele teada Issanda lepingutest nii, et nad ei oleks igaveseks kõrvale heidetud (3) veenda inimesi, et Jeesus on Kristus, Igavene Jumal. [3]

Mormoni Raamat jaguneb väiksemateks raamatuteks nagu Piibelgi. Igaüks nendest raamatutest kannab kas jutustaja või suure juhi nime nagu Piibliski. Ka stiililiselt on Mormoni Raamat Piibliga väga sarnane. Mõned raamatud on kirja pandud esimeses isikus, enamik kolmandas isikus. Üldiselt on raamatud kronoloogilises järjestuses ja jutustavad tuhande aasta jooksul juhtunust. Nagu Piibel, nii ka Mormoni Raamat on pärast valmimist jagatud peatükkideks ja salmideks, nii et see jaotus on hilisem lisand, mitte algupärandi osa.

Tähtsus mormooni usundis muuda

 
Mormoni Raamat

Mormoni raamatut peetakse pühakirjana ja mormoonid usuvad, nii nagu teised kristlased, et pühakirjad on kirjutatud Jumala Vaimu abil ja on kasulikud õpetuseks ja juhendamiseks.[6] Teiste sõnadega, Mormoni raamat ”sisaldab Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiust” [7]. See tähendab, et pühakirjad näitavad, kuidas Jumal soovib, et inimesed elaksid. Seega mormoonid uurivad Mormoni raamatut, Piiblit ja teisi pühakirju tihti.

Aga Mormoni raamat on ka tähtis, sest mormoonid peavad seda tõendiks, et Jeesus Kristus on maailma Päästja ja et Joseph Smith oli Jumala poolt kutsutud prohvet. Mormoni raamat räägib Jeesusest kui Jumala pojast ja maailma Päästjast. Järelikult, kui Mormoni raamat on tõde, siis ainuke viis elada õnnelikult igavesti on Jeesuse Kristuse läbi. Samuti, kui Mormoni raamat on tõde, siis Joseph Smith’i lugu on ka tõde: ta tõlkis seda Jumala väe läbi.

Peaaegu kõik mormoonid peavad Mormoni Raamatut pühaks. Suurem osa mormoone on koondunud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse, millel on üle 14 miljoni järgija üle maailma. Lisaks on arvukalt väiksemaid mormoonide kirikuid ja ühendusi, mis peavad samuti Mormoni Raamatut pühaks, kuid vähem tähtsates küsimustes võivad nende seisukohad lahkneda.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku jaoks on Mormoni Raamat üks neljast pühakirjast ja sealjuures neist kõige lähedasem Jumalale. Seda põhjendavad mormoonid asjaoluga, et Piibel on nende hinnangul mitmeastmelise tõlkimise saadus (aramea, kreeka, ladina, inglise) ja Mormoni Raamat ei ole.

Argumendid poolt ja vastu muuda

Mõned ütlevad, et Mormoni raamat on täis anakronisme, kirjeldades loomi, aineid ja esemeid, mida Ameerikas pärast jääaega ja enne eurooplaste saabumist ei tuntud. Nende hulka kuuluvad kariloomad, hobused, härjad, lambad, kodukitsed, sead, elevandid, nisu, oder, viigipuu, viinamarjad, raud, pronks, teras, ahelad, saablid, mõõgad, lõõtsad ja kaarikud. Nende kasutamise jälgi, samuti Mormoni Raamatus kirjeldatud asulaid ei ole väljakaevamistel, sealhulgas mormoonide rahastatud väljakaevamistel leitud. Samuti juhivad kriitikud tähelepanu sellele, et indiaani keeled ei ole üldse sarnased Lähis-Idas räägitud semi-hami keeltele.

Teised väidavad, et Mormoni raamat on tõsi. Nad osutavad näiteks sellele, et sageli on raamatule lisatud Kolme tunnistaja tunnistus ja Kaheksa tunnistaja tunnistus. Kolm tunnistajat kinnitavad, et on näinud kuldplaate, millest Smith väidetavalt tõlke tegi, ning nad on veendunud, et plaadid on kullast ja taevalikku päritolu ning nende tõlge ehtne. Kaheksa tunnistajat kinnitavad, et on näinud plaate, mis on kulla välimusega, hoidnud oma käes nii palju lehti kui Smith tõlkis ja näinud uurendusi nendel lehtedel.[8] Teine tõend on “chiasmus”. Chiasmus on vana heebrea luuletuse vorm. Chiasmus leitakse tihti Mormoni raamatus, viidates sellele, et Mormoni raamat on pärit muistsest heebrea keelsest rahvast. [9]

Viited muuda

  1. Mormon 9:32
  2. "150 miljones Mormoni Raamat". Originaali arhiivikoopia seisuga 11. oktoober 2011. Vaadatud 22. novembril 2011.
  3. 3,0 3,1 Mormoni raamat, tiitelleht, http://www.lds.org/scriptures/bofm/bofm-title?lang=est
  4. Mormoni raamat, Mormoni raamat, peatükk 3 salm 22, http://www.lds.org/scriptures/bofm/morm/3?lang=est
  5. "Prohvet Joseph Smithi tunnistus", Mormoni raamatu sissejuhatus, http://www.lds.org/scriptures/bofm/introduction?lang=est
  6. Piibel, Pauluse esimene kiri timoteosele, peatükk 3 salm 16
  7. Õpetus ja lepingud, peatükk 17 salm 6, http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/17?lang=est
  8. Mormoni Raamat 1999, lk. vii–viii
  9. ”Chiasmus in the Book of Mormon”, BYU Studies köide 10 number 1, http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/ref/collection/byustudies/id/2014

Välislingid muuda