Grammatiline kategooria

(Ümber suunatud leheküljelt Morfoloogiline kategooria)

Grammatiline kategooria on hulk üht tüüpi grammatilisi tähendusi, mis vastanduvad üksteisele ja mida väljendatakse kindlate vormiüksuste ehk tarinditega.

Väljendusviisid Redigeeri

Grammatilistel kategooriatel on järgmised (morfoloogilised) väljendusviisid:

Tavalisemad grammatilised kategooriad Redigeeri

Nimisõnade grammatilised kategooriad Redigeeri

 • arv (ld numerus): ainsus/mitmus/kaksus (singular/pluural/duaal)
 • klass:
 • kääne (ld casus): eesti keeles on 14 käänet, annavad lauses sõnadele rolli
 • määratus ehk definiitsus: väljendavad artiklid, eesti keeles nt üks, see, mingi

Omadussõnade grammatilised kategooriad Redigeeri

Tegusõnade grammatilised kategooriad Redigeeri

 • aeg (ld tempus): olevik, minevik, tulevik; tulevikuvorme on keeltes vähem kui minevikuvorme, eesti keeles grammatiline tulevik puudub
 • isik (ld persona): eesti keeles 1.-3. isik (ainsuses ja mitmuses) ning umbisikuline tegumood
 • kõneviis (ld modus) eesti keeles kindel, käskiv (imperatiiv), kaudne, tingiv (konditsionaal) kõneviis; möönev (jussiv) ja sooviv (optatiiv) kõneviis paigutatakse tavaliselt käskiva kõneviisi alla
 • tegumood ehk geenus: aktiiv/passiiv; personaal/impersonaal
 • laad e aspekt:
  • lõpetatud/lõpetamata
  • tulemuslik/mittetulemuslik
  • punktuaalne/duratiivne
  • progressiiv
 • kõneliik:
  • eitav (eitust on vähem kui jaatust)
  • jaatav