See artikkel räägib keeleteaduse mõistest; füsioloogia mõiste kohta vaata artiklit Aglutinatsioon (füsioloogia); immunoloogia mõiste kohta vaata artiklit Aglutinatsioon (immunoloogia)

Aglutinatsioon on sõnavormide moodustumisviis morfeemide liitmise teel, näiteks tüvedele liiteid lisades.

Aglutinatsiooni puhul liidetakse sõnavorm morfeemidest kokku nii, et eri morfeemid ei mõjuta üksteise välist kuju ning sõnavorm jaguneb selget tähendust kandvateks osadeks. Näiteks eesti keele sõnavorm elan koosneb selgesti eristatavatest osadest: tüvi ela, mis kannab sõna leksikaalset tähendust, ja tunnus -n, mis kannab ainsuse 1. pöörde tähendust.

Vaata ka

muuda