Mitmus ehk pluural on arvukategooria liige, mis eristab kaht või enamat asja vastandatuna ühele: naised, lauad, vihikud.

Mitmusele vastandub ainsus ehk singular: naine, laud, vihik.

Eesti keel

muuda

Mitmuse väljendamiseks on eesti keeles põhiliselt kaks võimalust:

  • de-mitmus: isa/de/l
  • vokaalmitmus, mis jaguneb omakorda i-tunnuseliseks (aasta/i/s) ja tüvemitmuseks: õnnelike/s
  • mitmust võidakse väljendada ka koos osastava käände tunnusega sid: pesa/sid.