Kaksus ehk duaal on grammatiline arv, mis esineb mõnes keeles kõrvu ainsuse ja mitmusega. Noomeni puhul näitab kaksus kahele entiteedile. Tegusõna puhul näitab kaksus kahte või muul kombel kaksuslikku subjekti.

Ainsuse ja mitmuse kõrval esineb kaksus näiteks saami keeltes (ainult asesõnadel, tegusõnadel ja omastusliidetel), inuktituti keeles, samojeedi keeltes, obiugri keeltes, sloveeni ja heebrea keeles.

Keeles, kus esineb kaksus, on tüüpiline asesõnade süsteem järgmine: mina, sina, tema, mina koos sinuga, mina koos temaga, sina koos temaga, nemad kaks, meie, teie ja nemad. See võib isegi keerukam olla, näiteks kui keeles esineb grammatiline sugu.[viide?]