Helimikser

(Ümber suunatud leheküljelt Mikserpult)

Helimikser ehk helipult ehk mikserpult (inglise keeles mixing console, audio mixer) on elektroonikaseade helisignaalide segustamiseks ja reguleerimiseks.[1] Seadet kasutatakse eelkõige muusikaproduktsioonis, sealhulgas elektroonilise muusika tootmisel, ringhäälingu stuudiotes, filminduses, samuti ka üritustel (kontserdid, konverentsid) ja mujal koos helivõimendussüsteemiga.

Analooghelimikser. Helikanalite signaalitasemeid saab seada valgete liuguritega. Vasakpoolses ülanurgas olevad rohelised nupud on tämbri reguleerimiseks (nt eraldi bassi, keskmiste ja kõrgete helide jaoks)
72 kanaliga helimikser SSL SL9000J New Yorgi muusikastuudios
Digitaaalne helimikser
Diskori töökoht, helimikser ees keskel

Helimikserisse sisestatakse eri liiki allikate (mikrofonid, plaadimängija, CD-mängija, arvuti) signaalid, mida valides ja suunates ning tasemeid sobitades moodustatakse summasignaal (mix või siis submix kanalirühmade signaalidest). Puldi väljundsignaalid juhitakse helivõimendus- või salvestusseadmetesse.

Signaalitöötluse alusel eristatakse analoog- ja digitaalpulte. Olenevalt mikserpuldi tüübist on võimalik kombineerida analoog- ja digitaalsignaale.

Struktuur muuda

Igal puldil on pistikupesadega sisendosa ehk sisendsektsioon (ingl input section), kanaliseadmete osa (channel strips) ja põhiväljundi sektsioon (master section).

Lisaks võib puldil olla veel erineva otstarbega kontrollereid, näiteks laval tagasirääkimise mikrofoni kontroller, vaigistav kontroller jm.

Väiksematel mikseritel on sisendpesad vasakul ja peakontrollerid paremal. Suurematel on peakontrollerid keskel ja sisendpesad mõlemal pool. Helitaseme näitajad on sisendite juures.

Sisendsektsioon muuda

Sisendsektsioon koosneb teatud arvust mono- ja stereofoonilistest sisendkanalitest (-plokkidest). Reeglina on kanalite arv kordne kahega.

Professionaalsetel kontserdi- ja stuudiopultidel on vähemalt 32 sisendit, vähemalt 6 väljundsiini, igas kanalis võimekas ekvalaiser, täpset reguleerimist võimaldavad liugurid (lükandseadurid). Lihtsamatel kompaktsematel pultidel on vähem kanaleid ja tagasihoidlike võimalustega ekvalaiser.

Sisendsektsioonis on pistikupesad mikrofoni ühendamiseks XLR-pesad ja liinisignaali tasemel signaaliallikate jaoks pulkpistiku (TRS) pesad (või RCA-pistiku pesad lihtsatel pultidel). Harilikult on puldi sisendis fantoomtoiteallikas, mis on vajalik kondensaatormikrofonide või DI-boksi kasutamisel.

Mõne mikserpuldi sisendsektsioon on varustatud "Insert"-pesaga, mis on ühendatud kanalisse eelvõimendi järele. Seda pesa, milles on nii vastava kanali sisend kui ka väljund, saab kasutada signaalitöötlusseadme, näiteks heliprotsessori lisamiseks.

Kanalid muuda

Helikanalites võivad olla järgmised signaalitöötluse ja marsruutimise (suunamise) üksused:

  • reguleeritava võimendusega (Gain või Trim) eelvõimendi, mis võimaldab seadistada sisendsignaali taset (nivood);
  • mitmeribaline ekvalaiser soovitud (amplituudi-sageduse karakteristiku saamiseks; professionaalsed puldid on varustatud poolparameetrilise ribareguleerimisega kuni kuues ribas;
  • plokk sisendsignaali suunamiseks täiendavatele Aux-siinidele, mida saab kasutada signaali töötlemiseks välise (või sisseehitatud) efektiprotsessoriga või siis eraldi monitori liinile ühendamiseks (sõltuvalt puldi konfiguratsioonist võib Aux-siine olla kaks kuni kaksteist; iga Aux-siini saab töötada kahes režiimis: Pre ja Post, need määravad siini signaali taseme sõltuvuse helitugevuse liuguri asendist; seega saab Aux-siinis sisendallikate tasemeid omavahel tasakaalustada);
  • panoraamiregulaator (Pan Control);
  • sisendsignaali helitugevuse liugur, mis määrab selle kanali signaali osa üldises helipildis.

Väljundsektsioon muuda

Mikserpuldi väljundsektsioonis on kõigi puldi väljundite juhtimis- ja marsruutimissüsteem. See sektsioon võib sisaldada järgmisi üksuseid:

  • väljundtaseme pealiugurid;
  • alamrühmade siinid, mis võimaldavad kombineerida kindla otstarbega sisendsignaale ja juhtida sellist rühma ühe liuguriga, samuti saata rühma signaali eraldi väljundisse (näiteks ühendada kõik trummikomplekti signaalid ühte alamrühma);
  • Aux-siini väljundtaseme regulaatorid; osal pultidel on ka Ayx-sisendid, et siini signaali saaks töödelda välise efektiprotsessoriga;
  • lisafunktsioonid, näiteks üldine ekvalaiser, ühise stereoväljundi monosignaaliks summeerija, maatriks (universaalsiinide lisakomplekt), plokid üksikute kanalite kuulamiseks kõrvaklappides (ilma põhitasakaalu reguleerimiseta) jm.

Mõõtmine muuda

Kuna inimene tajub helitaset logaritmiliselt, on mikserpuldi on signaali tasemed liugurite juures alati esitatud logaritmilistes ühikutes – detsibellides. Seega väljendavad detsibellid signaali taset teatud kokkuleppelise baastaseme suhtes. Enamiku professionaalsete helimikserite puhul võetakse baastasemeks +4 dBu, poolprofessionaalsete seadmete puhul aga tavaliselt –10 dBV (vt Detsibellide liigid.

Eritüübid muuda

Helimikserite seas moodustavad eraldi rühma DJ-puldid. Neil on väike arv sisendkanaleid (näiteks üks mikrofonisisend ja kaks liinitaseme sisendit), üks liugseadur (ingl crossfader) signaalide sujuvaks miksimiseks, samuti heliefektide plokk.

Leidub sisseehitatud võimsusvõimendiga mikserpulte (nn aktiivmikserid), mis on mõeldud eelkõige mobiilseks kasutamiseks.

Mõned professionaalsed stuudio- ja live-mikserpuldid on varustatud juhtnuppude elektrooniliste ajamitega. See võimaldab neid juhtida arvutist, kuigi pult ise jääb analoogseks.

Erilist tähelepanu väärivad digitaalsed mikserpuldid, mille peamisteks eelisteks on mitmekülgsemad töötlus- ja marsruutimisplokid, võimalus kõik seadistusi salvestada (teha eelseadistusi) jm, ka on nad palju kompaktsemad.

Helimikseritootjaid muuda

Viited muuda