Ekvalaiser ehk tasandi (ingl equalizer, equaliser) on sagedusfiltrite süsteem, mis võimaldab suurendada või vähendada võimendust helisagedusala kitsastes ribades ja on mõeldud

  • heliallika, võimendi ja kõlarisüsteemi sageduskäigu korrigeerimiseks lineaarmoonutuse vähendamise eesmärgil;
  • helipildi kohandamiseks ruumi akustiliste omadustega;
  • helile soovitud tämbri andmiseks.

Stereotrakti ekvalaiseril on kaks kanalit, kusjuures võimendus võib olla kummaski kanalis eraldi reguleeritav. Reguleerimisulatus on enamasti ±10 või ±12 dB.

Mõned tootjad nimetavad ekvalaiseriks ka kuni kuue fikseeritud sageduskarakteristikuga tämbriregulaatorit, nii et tämbrit saab nupuvajutusega valida vastavalt signaali liigile (HEAVY, VOCAL, ...) või kuulamistingimustele (SOFT, CAR, ...).

Professionaalne 31-ribaline ekvalaiser

Graafilised ja parameetrilised ekvalaiserid muuda

Graafilisele ekvalaiserile on iseloomulik, et tema sagedusribade püstsihis nihutatavad liugurinupud markeerivad sageduskarakteristikut.

Parameetrilistel ekvalaiseritel on võimalik digitaalse signaaliprotsessori abil muuta igas ribas mitmeid parameetreid: võimendust, kesksagedust ja ka ribalaiust.

Sagedusribade arv muuda

Sagedusala võib olla jaotatud 10 ribaks, mispuhul ribade kesksagedused järgnevad üksteisele ühe oktavi suuruste vahedega (kesksagedused 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ja 16 000 Hz. Rohkem kasutatakse 1/2-, 2/3- ja eriti 1/3-koktavi tagant järgnevate kesksagedustega seadmeid, ribade arv kuni 31.

Ekvalaiseri kasutamine muuda

Ekvalaiser ühendatakse näiteks signaaliallika ja helisagedusvõimendi liinisisendi vahele või siis eel- ja võimsusvõimendi vahele. Tasakaalustatud helipildi väljareguleerimine nõuab head kõrva ja eriaparatuuri, seepärast kasutatakse paljuribalisi ekvalaisereid valdavalt ainult professionaalses, nt PA- (Public Address) helindussüsteemis. Korralikus koduses heliseadmestikus pole ekvalaiseri järele enamasti vajadust – see võiks lineaarmoonutusi üksnes lisada.

Ekvalaiseri varustusse võib kuuluda spektrianalüsaator, mis teeb kindlaks helirõhutaseme eri sagedustel (need võivad ühtida ribade kesksagedustega). Analüsaatori generaator tekitab kogu sagedusala hõlmava signaali (nt roosa mürana), mida mõõdab ruumis eeldatavasse kuulamiskohta paigutatud lineaarse karakteristikuga mikrofon. Ekvalaiseri mõõturi näitude järgi saab siis seada ribavõimendusi.

Vaata ka muuda