Sageduskarakteristik

Sageduskarakteristik on lineaarsete objektide ja süsteemide (näiteks elektriahelate) dünaamiliste omaduste iseloomustamiseks kasutatav karakteristik, mis näitab ülekandeteguri sõltuvust objekti või süsteemi läbiva signaali sagedusest f või ringsagedusest ω.

Madalpääsfiltri sageduskarakteristiku näide

Elektriahela sageduskarakteristik väljendab väljundsignaali sõltuvust sagedusest. Lineaarses süsteemis on väljundsignaalil sama sagedus mis sisendsignaalil, väljundsignaali amplituud aga sõltub sagedusest. Amplituudi-sageduse karakteristiku kõrval kirjeldab elektriahelat ka faasi-sageduse karakterisristik.

Sageduskarakteristikuid esitatakse enamasti logaritmilises skaalas Ülekandetegur (vertikaalteljel) on siis harilikult detsibellides.

Väga ulatuslikku kasutamist leiavad sageduskarakteristikud audioelektroonikas (helitehnikas), raadiotehnikas ja automaatikas (süsteemitehnikas), kuid eri kujudes veel mitmel alal, nagu audioloogias, sonograafias ja mujal.

Vaata ka muuda