Sageduskarakteristik

Sageduskarakteristik on lineaarsete objektide ja süsteemide (näiteks elektriahelate) dünaamiliste omaduste iseloomustamiseks kasutatav karakteristik, mis iseloomustab ülekandeteguri sõltuvust objekti või süsteemi läbiva signaali sagedusest.

Sageduskarakteristik vastab ülekandefunktsiooni F(s) lõikele mööda sagedustelge (s=jω).

Sageduskarakteristikuid esitatakse peamiselt logaritmilsel kujul – logaritmilise sageduskarakteristikuna, mille puhul on kasutatavad asümptootilised sageduskarakteristikute lähendused.

Väga ulatuslikku kasutamist leiavad sageduskarakteristikud audioelektroonikas (helitehnikas), raadiotehnikas ja automaatikas (süsteemitehnikas), kuid eri kujudes veel mitmel ala, nagu audioloogias, sonograafias ja mujal.