Disambig gray.svg  See artikkel räägib muusika mõistest; värsiõpetuse mõistete kohta vaata artikleid Värsimõõt ja Meetrum (värsimõõdu algüksus)

Meetrum ehk aktsentmeetrum[viide?] on muusikas rõhuliste ja rõhutute löökide suhe.

Muusikas esinevate helivältuste mitmekesisusele vaatamata on mõnikord võimalik tajuda, et muusikat läbib mingi keskne helivältus, mille suhtes ülejäänud helivältused organiseeruvad. Keskse helivältuse tajumine võib olla seotud inimese organismis toimuvate perioodiliste protsessidega nagu näiteks südame tuksumine või hingamine. Muusika edasisel tajumisel võivad osad keskse helivältusega seotud ajapunktid tõusta esile rõhulisematena kui teised, st kesksed helivältused rühmituvad löökidena. Rõhuliste ja rõhutute löökide kordumine loob meetrumi.

Muusika ülesmärkimine noodikirjas võib toimuda kooskõlas meetrumiga. Partituuris kirja pandud takti esimene löök on tavaliselt rõhuline ja muud löögid rõhutud. Taktimõõt võib järgida meetrumit. Liittakti puhul võivad taktis esineda ka kõrvalrõhud.

Parema visuaalse ülevaatlikkuse huvides võib rütmi kirjapanemisel arvestada meetrumiga.

Meetrum võib olla korrapärane või korrapäratu. Korrapärase meetrumi põhiliikideks on 2- ja 3-osaline meetrum.

Pearõhu nihutamine või ärajätmine tekitab sünkoobi. Rõhutute taktiosade rõhutamine (off-beat) on iseloomulik rokkmuusikale.

LihtmeetrumRedigeeri

 • 2-osaline meetrum koosneb ühest rõhulisest ja ühest rõhutust osast, vastates kahesilbilisele värsijalale, mida nimetatakse trohheuseks.
 • 3-osaline meetrum koosneb ühest rõhulisest ja kahest rõhutust osast, vastates kolmesilbilisele värsijalale, mida nimetatakse daktüliks.

LiitmeetrumRedigeeri

Lihtmeetrumite korrapärasel järgnemisel moodustub liitmeetrum.

Samaliigilised liitmeetrumidRedigeeri

 • 2-järguline 4-osaline liitmeetrum = 2-osaline + 2 osaline (näiteks 4/4 taktimõõdus, selle vananenud tähis on C)
 • 2-järguline 6-osaline liitmeetrum = 3-osaline + 3-osaline (6/8, 6/4)
 • 3-järguline 9-osaline liitmeetrum = 3 + 3 + 3 (9/8 taktimõõdus)
 • 4-järguline 12-osaline liitmeetrum = 3 + 3 + 3 + 3 (12/8 taktimõõdus)

Eriliigilised liitmeetrumid ehk segameetrumidRedigeeri

 • 2-järguline 5-osaline meetrum
  • 2-osaline + 3-osaline (5/4 taktimõõdus)
  • 3-osaline + 2-osaline (5/4 taktimõõdus)

Vaata kaRedigeeri