Löök (muusika)

Löök (inglise keeles beat, saksa keeles Schlag) on muusikas ajaüksus helikestuste või helivältuste rühmitamiseks. Lööki kirjeldatakse helikestuse või helivältuse abil.

Partituuris võivad löögid olla organiseeritud taktidena.

Taktimõõt esitatakse hariliku murruna, milles murru lugeja tähistab löökide arvu taktis ja nimetaja tähistab löögi vältust.

Metronoom näitab löökide arvu minutis ehk tempot.

Löök võib olla rõhuline või mitterõhuline. Rõhuliste ja rõhutute löökide suhet nimetatakse meetrumiks.