Löök (muusika)

Löök on muusikas ajaühik helikestuste või helivältuste rühmitamiseks.

Lööki kirjeldatakse kas helikestuste abil (näiteks sekundites) või helivältuse abil (löögi vältus võib olla näiteks veerandnoot).


Partituuris võivad löögid olla organiseeritud taktidena.

Taktimõõt esitatakse hariliku murruna, milles murru lugeja tähistab löökide arvu taktis ja nimetaja tähistab löögi vältust.

Metronoom näitab löökide arvu minutis.

Löök võib olla rõhuline või mitterõhuline. Rõhuliste ja rõhutute löökide suhet nimetatakse meetrumiks.