Helivältus ehk noodivältus ehk noodipikkus (inglise keeles Note value, saksa keeles Notenwert) on muusikas heli või vaikuse suhteline kestus.

Helivältust kirjeldatakse mõõtühikuks oleva helivältuse korrutise või jagatisena.

Helivältust tähistatab noodikirjas vastav noodikirja märk.

Heli puudumise ehk vaikuse suhtelist kestust ehk pausivältust tähistab muusika noodikirjas pausimärk.

Helivältuse pikendamiseks kasutatakse noodikirjas noodi- või pausimärgi järel punkti, noote ühendavat pidekaart ning noodi- või pausimärgi kohale või alla kirjutatud fermaati.

Helivältus on üks muusikalisi parameetreid.

Helivältuste nimetused

muuda
Helivältuse noodikirjamärk Helivältuse nimetus (kursiivkirjas helivältuse nimetus valges mensuraalnoodikirjas) Pausivältuse noodikirjamärk Pausivältuse nimetus Vältussuhe tervenooti/-pausi
  maxima   maxima-paus 8 - 27 tervenooti/-pausi
  longa   longa-paus 4 - 9 tervenooti
  brevis   brevis-paus 2 - 3 tervenooti/-pausi
  tervenoot ehk semibrevis   tervepaus 1 tervenoot/-paus
  poolnoot ehk minima   poolpaus 1/2 tervenooti/-pausi
  veerandnoot ehk semiminima   veerandpaus 1/4 tervenooti/-pausi
  kaheksandiknoot ehk fusa   kaheksandikpaus 1/8 tervenooti/-pausi
  kuueteistkümnendiknoot   kuueteistkümnendikpaus 1/16 tervenooti/-pausi
  kolmekümnekahendiknoot   kolmekümnekahendikpaus 1/32 tervenooti/-pausi
  kuuekümneneljandiknoot   kuuekümneneljandikpaus 1/64 tervenooti/-pausi

Ühikvältuse jaotussuhted

muuda

Ühikvältuse võib jaotada mistahes naturaalarvulise jaotussuhte alusel võrdseteks osadeks.

Ühikvältuse jaotamise põhilisteks tüüpideks on kvadraatne ja mittekvadraatne jaotus.

Kvadraatne jaotus

muuda

Kvadraatse jaotuse ehk vältuste tavajaotuse[viide?] korral on helivältused suhtes nagu sama algarvulise astme aluse, kuid erineva astendajaga arvude pöördväärtused.

Lääne muusika noodikirja aluseks on kahe astmete pöördväärtuste suhted: näiteks 1 tervenoot = 2 poolnooti = 4 veerandnooti = 8 kaheksandiknooti jne.

  =     =      =          =        

ehk puudiagrammina

 

Retsitatiivses vokaalmuusikas kasutatakse silpide eraldamiseks noodilippudega noodivarsi:

 

Instrumentaalmuusikas rühmitatakse noodid vastavalt takti löökidele rõhtjoone või klambriga.

Mittekvadraatne jaotus

muuda

Eesti keeles puudub termin mittekvadraatse jaotuse üldmõiste tähistamiseks. Inglise keeles on selleks sõna tuplet.

Helivältuse pikendamine

muuda

Helivältuse pikendamiseks kasutatakse noodikirjas noodi- või pausimärgi järel punkti, noote ühendavat pidekaart või noodi või pausi kohale või alla kirjutatud fermaati.

Punkt

muuda

Punkt noodi või pausi järel pikendab nooti või pausi poole võrra algsest vältusest:

  =   +  
  =   +  

Iga järgmine punkt pikendab vältust poole võrra eelmise punktiga lisandunud väärtusest:

 .. =   +   +   (  )

Pidekaar

muuda

Pidekaart kasutatakse vähemalt kahe sama helikõrgusega noodi ühendamiseks. Pidekaarega ühendatud nootide summaarne vältus võrdub ühendatud nootide vältuste summaga:

 

Pause pidekaarega ei ühendata.

Fermaat

muuda

Fermaat annab muusikateose esitajale teosest ja esitusstiilist sõltuva võimaluse noodi või pausi vältust pikendada.

 

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda