Marimetsa looduskaitseala

Marimetsa raba matkarada.

Marimetsa looduskaitseala on looduskaitseala Läänemaal Lääne-Nigula vallas (58° 56′ 23″ N, 24° 0′ 2″ E). Looduskaitseala pindala on 5056 ha.

Looduskaitseala loodi 25. mail 1981 Marimetsa soo ja Kullamaa liiviku kaitseks. Kullamaa Liivamäed on üksikobjektina kaitse alla võetud juba 1964. aastal. Marimetsa soo, millest valdava osa moodustab rohkete älveste ja laugastega lageraba, tekkis nõo soostumisel pärast Antsülusjärve taandumist. Inimtegevuse mõju on suhteliselt väike, enamus raba on kuivendamata, kraavitatud on vaid soo servaalad.

Kaitsealused loomaliigid: saarmas, rabakonn.

Pesitsevad liigid: Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Circus pygargus, Dryocopus martius, Grus grus, Lanius collurio, Pluvialis apricaria, Strix uralensis, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola.

Läbirändajad: Grus grus.

Kaitsealused taimeliigid: Epipactis atrorubens, Daphne mezereum.

Marimetsa looduskaitseala kaitse-eesmärkRedigeeri

 
Marimetsa raba laukad.
 
Männid Marimetsa rabas.
 
Marimetsa raba.
 
Marimetsa raba vaatetornist.

VööndidRedigeeri

  1. Kaasiku piiranguvöönd (101,2 ha)
  2. Kalju piiranguvöönd (149,8 ha)
  3. Kullaamaa piiranguvöönd (422,8 ha)
  4. Marimetsa sihtkaitsevöönd (4258 ha)
  5. Palivere piiranguvöönd (92,2 ha)
  6. Risti piiranguvöönd (31,9 ha)

Marimetsa looduskaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000215.

VälislingidRedigeeri