Laurence Goldstein

Suurbritannia filosoof

Laurence Goldstein (194719. mai 2014) oli Briti filosoof. Tema uurimisvaldkonnad on loogikafilosoofia (eriti paradoksid), analüütiline keelefilosoofia, tunnetusfilosoofia ja Ludwig Wittgenstein. Samuti uuris ta lühiduse teemat, püüdes näidata, et lühiduse taotlemine vestluses on huvitav teema, mis aitab mõista, kuidas aju töötab. Talle meeldis töötada filosoofia ja teiste distsipliinide piiril. Ta leiutas aparaadi süllogistika õpetamiseks pimedatele ning kirjutas inglise keele õpikute sarja hiina lastele.

Ta sai bakalaureusekraadi Liverpooli Ülikoolist 1970 ja doktorikraadi Saint Andrewsi Ülikoolist 1977.

Ta töötas 1973–1976 Saint Andrewsi ülikoolis lektorina ja seejärel Hongkongi Ülikoolis 1982. aastani lektorina, 1987. aastani vanemlektorina, 1991. aastani dotsendina (reader) ning seejärel professorina ning filosoofia osakonna juhatajana. Aastast 2004 oli ta Hongkongi ülikooli emeriitprofessor ja elas Swanseas. Ta oli Kenti Ülikooli filosoofia professor Euroopa kultuuri ja keelte instituudi juhataja.

Ta suri ajukasvajasse, mis diagnoositi 2013. aasta lõpus.

LoomingRedigeeri

Keelepädevuse seletamisest (1977)Redigeeri

Peter Strawson on uurinud, kuidas lausetest ning nendevahelistest suhetest arusaamine on seotud nende lausete loogilise ehituse taipamisega. Näiteks tegevust omistav lause koos määrsõnalise täiendajaga toob kaasa mis tahes lause, mis on saadud mõne või kõigi niisuguste täiendajate eemaldamise teel. Strawson küsib: Kuidas me nende kaasatoomiste ehitust taipame? Kuidas loogiline ehitus erineb grammatilisest ehitusest? Mida annab loogilise ehituse mõistmine lisaks grammatilise ehituse mõistmisele?

Kui grammatikareeglid oleks lihtsalt juhised keeleliselt korrektsete lausete moodustamiseks, siis võiks vastata, et grammatikareeglid määravad lausete mõtestatuse, lause loogiline ehitus aga näitab, millise panuse annab lause üks või teine osa terviku tähendusse ning millistes loogilistes suhetes võib lause teiste lausetega olla. Ent grammatikareeglite sõnastamine eeldab väljendite kategooriate äratundmist, ent ka lause loogiline vorm tehakse kindlaks kategooriate eristamise abil. Miks ei võiks grammatilist vormi ja loogilist vormi samastada?

KirjandusRedigeeri

PublikatsioonidRedigeeri

 • On explaining linguistic Competence. – Mind, 1977, 86 (341), lk 104–108.
 • The paradox of the liar – a case of mistaken identity. – Analysis, 45, lk 9–13.
 • The Philosopher's Habitat, Routledge 1990.
 • ‘This statement is not true’ is not true. – Analysis, 1992, 52, lk 1–5.
 • A Yabloesque paradox in set theory. – Analysis, 1994, 54, lk 223–227.
 • koos Hartley Slateriga. Wittgenstein, Semantics and Connectionism.

Philosophical Investigations, 1998, kd 21, nr 4, lk 293.

 • Wittgenstein's Ph.D Viva—A Re-Creation. Philosophy, 1999, 4, lk 499–513. Veebiversioon
 • Clear and Queer Thinking: Wittgenstein's Development and His Relevance to Modern Thought, Rowman & Littlefield and Duckworth 1999.
 • Circular Queue Paradoxes — the Missing

Link. – Analysis, 1999, 59, lk 284–290.

 • A unified solution to some paradoxes. –

Proceedings of the Aristotelian Society, 2000, 100, lk 53–74.

 • Truth-bearers and the Liar – a reply to Alan Weir. – Analysis, 2001, 61, lk 115–125.
 • The barber, Russell’s paradox, Catch-22, God, contradiction and much more. –

Graham Priest, J. C. Beall, B. Armour-Garb (toim). The law of non-contradiction: New philosophical essays, Oxford: Clarendon Press 2004, lk 295–313.

cognitive and communicative aspects. The Baltic international yearbook of cognition, logic and communication, 2006, kd 1, lk 51–68.

144, lk 377–389.

 • Stephen Clark, the laws of logic and the sorites. – Philosophy, 2009, kd 84, nr 327, lk 135-143
 • Pierre and circumspection in belief-formation. – Analysis, 2009, kd 2009, kd 69, nr 4, lk 653–655.
 • The Sorites is nonsense disguised by a fallacy. – Analysis, 2012, kd 72, nr 1, lk 61–65.
 • Laurence Goldstein (toim). Brevity, Oxford: Oxford University Press 2013.
  • Introduction, lk 1–17.
  • Some Consequences of "Speaking Loosely".
 • To Let: Unsuccessful Stipulation, Bad Proof and Paradox. – American Philosophical Quarterly, 2013, 50, lk 93–99.
 • Paradoxical partners: semantical brides and set-theoretical grooms. – Analysis, 2013, kd 73, nr 1, lk 33–37.

VälislingidRedigeeri