Kiviõli I Keskkool

(Ümber suunatud leheküljelt Kiviõli 1. Keskkool)

Kiviõli I Keskkool on üldhariduskool Ida-Viru maakonnas Kiviõli linnas.

AjaluguRedigeeri

1927. aastal asutati vene õppekeelega Kiviõli algkool. 1930. aastate lõpul kuulus algkooli juurde ka poola õppekeelega klass. 1932. aastal rajati sinna juurde eestikeelne õppeklass, mis esimesel aastal töötas algklasside liitklassina. Esimesel õppeaastal töötati liitklassina (I, II, III), milles oli 34 õpilast.

1930. aastatel ehitati Kiviõlli suurem koolimaja, milles 1940. aastatel toimus õppetöö nii eesti kui vene keeles. Tekkis kaks eraldi kooli: Kiviõli Eesti Keskkool ja Kiviõli Vene Keskkool. 1934. aastal muutus 4-klassiline kool 6-klassiliseks.

Kool asus väikeses majas Raudtee tänaval. Korralik koolimaja ehitati Kiviõlli 1930. aastate teisel poolel. Õppetöö Vabaduse tänava koolimajas algas 1. septembril 1938, maja pidulik avamine toimus 4. detsembril 1938, kui valmis ka võimla. Praegu on selles hoones Kiviõli Kunstide Kool. 1940. aastatel õppisid selles nii eesti kui vene lapsed. Kool hakkas kasvama keskkooliks.

Tekkis kaks eraldi kooli: Kiviõli Eesti Keskkool ja Kiviõli Vene Keskkool. Linn kasvas ja elanike arv suurenes. Koolimaja jäi kahele koolile kitsaks. Ehitati uus maja Metsa tänavale. Sinna pidi minema eesti kool. Kolimine uude majja toimus 1949. aasta veebruarikuu alguses. Selle järgi peetaksegi kooli sünnipäeva veebruari esimesel laupäeval. Esimene aastapäevapidu toimus veebruaris 1950.

1949. aastal ehitati uus koolimaja ja selles hakkas tööle Kiviõli Eesti Keskkool. Esimene lend lõpetas 1949. a. Praeguseks on lõpetanud 58 lendu. Alates 1. septembrist 1950 kuni tänaseni on kooli ametlik nimi Kiviõli I Keskkool. Uue maja üheks miinuseks oli see, et puudus võimla. Seegi maja jäi kitsaks, saadi abihoone Nõukogude tänaval (praegune Keskpuiestee, linnavalitsuse hoone). 1959. aasta veebruaris likvideeriti Kiviõli rajoon ja täitevkomitee hoone jäi vabaks. Kümme aastat jooksid õpetajad ja ka vanemad õpilased kahe maja vahet. Lõpuks leiti võimalus ehitada uus koolimaja – praegune Viru tänava kool. Avaaktus toimus 13. septembril 1969. Uus maja oli igati kaasaegne: õppekabinetid, aula, võimla, ujula, lasketiir, söökla, töökojad, avarad jalutusruumid, raamatukogu, muuseum. Õpilaste arv oli kõige suurem 1960. aastate lõpul – üle 900 õpilase. Klassikomplekte oli siis 29. Põhikooli osas oli kolm paralleelklassi, keskkoolis kaks. Praegu on õpilaste arv 340, klassikomplekte 17. Ka õpetajate arv on aja jooksul muutunud. Praegu töötab koolis 32 õpetajat. Oluline on kaadri püsivus. Paljudele on Kiviõli kool olnud ainuke töökoht ja seda pensionini välja.

Alates 1. septembrist 1950 kannab kool nime Kiviõli I Keskkool. Praegune koolimaja valmis 1969. aastal.

DirektoridRedigeeri

 • 1932–1934 Antonina Veletsky-Velling
 • 1934–1939 Salme Kübar-Tepp
 • 1939–1944 Artur Vihtma
 • 1944–1951 Irina Hrebtova
 • 1951–1956 Vsevolod Snetkov
 • 1956–1958 Asta Järve
 • 1958–1962 Olav Raie
 • 1963 Liivia Karp-Roose
 • 1963–1965 Väino Roose
 • 1965–1995 Olav Raie
 • 1995–1998 Arne Piirimägi
 • 1998–2004 Rein Oselin
 • 2004–2019 Heidi Uustalu
 • 2020–2022 Anu Vau

KIK-i sõberRedigeeri

Tunnustamiseks saab esitada suure südamega kooli heategija, kogukonna liikme, kes väärib oma tegevusega märkamist ja esiletõstmist.

Esitaja: õpilane, õpilasesindus, kooli töötajad, juhtkonna liikmed.

Sihtrühm: kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon, hoolekogu

Eesmärk: KIK-i sõbra auhinnaga on tunnustatud kodanik, kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon või hoolekogu, kes on meie kooli toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse arengukeskkonna loomisel, on olnud heaks partneriks "Ettevõtliku kooli" programmi põhimõtete ellurakendamisel nii õppeprotsessi siseselt kui ka väliselt (nt huvitegevuses).

Definitsioon:

 • KIK-i sõber on panustanud omakasupüüdmatult oma aega ja head tahet õppija arengu jaoks parimate tingimuste loomisesse, on olnud hea koostööpartner meie erinevates ettevõtmistes.
 • Auhinna saaja on toetanud õpilast või õpilaste gruppi või õppeasutust füüsilise ja/või vaimse arengukeskkonna loomisel.
 • Auhinna saaja on kajastanud KIK-i edulugusid ja ettevõtmisi meedias.
 • KIK-i sõbra tegevus on olnud eeskujuks õppuritele ning oma tegevusega on ta pälvinud koolipere lugupidamise.
 • KIK-i sõbra tegevus on olnud ettevõtlikku õpikeskkonda kujundav, selle mõjul on loodud tahan-suudan-teen hoiakut väärtustav õhkkond.

Esitamine: kandidaatide esitamise tähtaeg on 1 kuu enne auhinna üleandmist, hiljemalt jooksva aasta 23. jaanuaril.

Valimine: esitatud kandidaatide seast valib tunnustatava välja ẑürii, mille moodustavad ÕE president, kooli direktor, huvijuht ja ettevõtlikkuse koordinaator.

Tunnustamine: Auhind (seinaplaat) "KIK-i sõber" antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.

1. "KIK-i sõber" 2013 – Anu Needo

2. "KIK-i sõber" 2016 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus 

VälislingidRedigeeri