Keskkonnateadus

Keskkonnateadus (vananenud kirjanduses ka enviroonika, environtoloogia) on interdistsiplinaarne teadus keskkonna füüsilise, keemilise ja bioloogiliste komponentide omavahelisest vastastikusest toimimisest. Eriline tähelepanu on inimese tegevuse mõjudel loomulikule keskkonnale ja loodusele ning püüdmine lahendada keskkonnaprobleeme.