Keskkonnakeemia

Keskkonnakeemia on interdistsiplinaarne teadusharu, mis uurib looduses toimuvaid keemilisi ja biokeemilisi nähtusi. Mõistet "keskkonnakeemia" ei tohi segi ajada mõistega "roheline keemia", mis keskendub peaasjalikult ohtlike ainete kasutamise ja tekke vähendamisele või vältimisele looduskeskkonnas, ja on olemuselt pigem mõtteviis.

Keskkonnakeemia peamisteks ülesanneteks ja uurimisobjektideks on keemiliste ühendite (kaasa arvatud mürgiste) keskkonda sattumise allikate väljaselgitamine, nende ühendite edasised mõjud ja liikumine, eeskätt õhu- ja veekeskkonnas, aga ka mullakeskkonnas. Samuti arvestab keskkonnakeemia inimmõjuga, mis sageli kutsub looduses esile negatiivseid nähtusi.

Keskkonnakeemia kui interdistsiplinaarne teadusharu on tihedalt seotud atmosfääri-, hüdro- ja mullakeemiaga. Keskkonnakeemia uurimismeetodid baseeruvad enamasti analüütises keemias kasutatavail meetodeil.

Vaata ka muuda