Jüri Kruusvall

eesti sotsioloog ja psühholoog

Jüri Kruusvall (sündinud 13. detsembril 1947 Raplas[1]) on eesti sotsioloog ja psühholoog.

Haridus muuda

Ta lõpetas 1966. aastal Rapla keskkooli[2] ja 1975. aastal Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal. Kaitses 1994. aastal sealsamas doktoritöö teemal "Environmental and social influence on human activity". Tema uurimisvaldkonnad on keskkonnasotsioloogia, keskkonnapsühholoogia ja ühiskonnateooriate kujunemine.

Töökohad muuda

 • 1970–1975 Tartu Riikliku Ülikooli sotsioloogia laboratooriumi laborant ja vanemlaborant
 • 1975–1978 Tartu Riikliku Ülikooli filosoofia kateedri vanemlaborant, nooremteadur ja vanemteadur
 • 1978–1980 RPI Eesti Maaehitusprojekt teadusliku uurimise ja perspektiivplaneerimise osakonna peaspetsialist
 • 1980–1988 Tallinna Pedagoogilise Instituudi pedagoogika ja psühholoogia kateedri vanemteadur
 • 1988–1992 Teadus- ja arendusfirma Regio vanemteadur
 • 1992–1994 Tallinna Pedagoogilise Ülikooli arengu-uuringute laboratooriumi vanemteadur
 • 1994 –2004 Tallinna Pedagoogilise Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsioloogia õppetooli professor
 • 1997–1998 Tallinna Pedagoogilise Ülikooli sotsioloogia osakonna juhataja
 • 1998–1999 Tallinna Pedagoogilise Ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan
 • 1999–2004 Tallinna Pedagoogilise Ülikooli sotsioloogiaosakonna juhataja
 • 20042007 Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonna vanemteadur
 • 20082011 Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi teadur
 • Alates 2012 Tallinna Ülikooli lektor

Teadustöid muuda

 • Niit, T.; Kruusvall, J.; Heidmets, M. (1981). "Environmental psychology in the Soviet Union." Journal of Environmental Psychology, 1 (2): 157−177.
 • Kruusvall, J.; Niit, T.; Heidmets, M. (1984). "Mass housing and psychological research". Lissner , A. "Perspectives on environment and action: Keynotes given at IAPS 8" (34−39). Berlin: Hochschule der Künste.
 • Kruusvall, Jüri (1986). "Kui kõrgele ehitada kodu." Horisont, 1−4.
 • Kruusvall, Jüri (1986). "Kui üleaedsest saab seinatagune." Horisont, lk. 4-7−0.
 • Kruusvall, J.; Heidmets, M.; Niit, T. (1986). "The sociopsychological studies of residential environment." B.P. Kutyryov . "The sociological studies of the problems of city and dwelling in 1970's and 1980's" (164−170). Novosibirsk: Nauka.
 • Kruusvall, Jüri (1988). "Mass housing and psychological research in the Soviet Union." D. Canter, M. Krampen, D. Stea. "Environomental Policy, Assessment and Communication" (P. 147−174). Aldershot: Avebury.
 • Kruusvall, Jüri (1991). "Man and environment under the influence of social forces." Niit, Toomas. "Environment and Social Development: proceedings of the East-West Colloquium in Environmental Psychology: Estonia." May 16-19, 1991 (p. 6−19). Tallinn,: Tallinna Pedagoogiline Instituut.
 • Niit, T.; Heidmets, M.; Kruusvall, J. (1994). "Environmental psychology in Estonia." Journal of Russian and East European Psychology, 32 (3): 5−40.
 • Kruusvall, Jüri (1996). "Der soziale Hintergrund des Lernens in der Schule". Kala, Ulve; Vernik, Ene-Mall. "Isiksus ja õppimine = Personality and learning" (lk. 38−43). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Scientiarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. A, Humaniora = Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetised. A, Humaniora; 5).
 • Loogma, Krista; Ümarik, Meril; Kruusvall, Jüri; Laanpere, Mart (2008). "E-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate seas."
 • Kruusvall, Jüri; Vetik, Raivo; Berry, John, W. (2009). "The Strategies of Inter-Ethnic Adaptation of Estonian Russians." Studies of Transition States and Societies, 1 (1), 3−24.
 • Rikmann, E.; Nimmerfeldt, G.; Kruusvall, J.; Drozdova, M.; Raudsepp, M.; Helemäe, J.; Lindemann, K.; Hatšaturjan, A.; Vallimäe, T.; Kazjulja, M.; Roosalu, T.; Hallik, K. (2013). "Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring." Uuringu raport. Tallinn: Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituut.

Ta on koos Ellu Saarega juhtinud sotsioloogia õppekava käivitamist Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

Jüri Kruusvall osales 2001. aastal Eesti sotsiaalteadlaste pöördumises "Kaks Eestit", milles tunti muret Eesti ühiskondliku arengu pärast.[3] Ta tõdes, et Eesti ühiskonna taasühendamisel ei vajata mitte niivõrd vasakpoolset pööret poliitikas, kuivõrd uut poliitilist kultuuri, mis sisaldaks eetilist vastutust oma otsuste eest ja hoolivust nende suhtes, keda otsused puudutavad.[4]

Ta oli Uber Estonia tellimusel valminud uurimuse autoreid.[5]

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Jüri Kruusvall kasvatab viinamarju.[6]

Viited muuda

Välislingid muuda