Inari saami keel

(Ümber suunatud leheküljelt Inarisaami keel)

Inari saami keel (Inari saami keeles anarâškielâ) on uurali keelte rühma kuuluv saami keel, mida kõneleb umbes 400 inimest Soomes Inari järve ümbruses.

Inari saami keele põline levikupiirkond on tähistatud kaardil numbriga 7.
Lehekülg E. W. Borgi kirjutatud 1859. aastal ilmunud Inari-saamikeelsest aabitsast

Emakeelena kõneles aastal 2008 kokku 279 inimest Inari saami keelt.[1]

Inari saami keelt õpetatakse keelepesas, lasteaias ja algkoolis.

Inari saami keeles ilmub ajaleht Anarâš ja ajakiri Kierâš.

Põline leviala muuda

Inari saami keelt on kõneldud ja kõneldakse praeguse Inari valla järgmistes külades (soomekeelsed nimed sulgudes):

Inari saami keel on koos soome keele, koltasaami keele ja põhjasaami keelega Inari valla ametlik keel.

Inari saami tähestik muuda

А а Á á Ä ä Â â B b C c Č č D d
Đ đ E e F f G g H h I i J j K k
L l M m N n Ŋ ŋ O o P p R r S s
Š š T t U u V v Y y Z z Ž ž

Grammatika muuda

Asesõnad muuda

Inari saami keeles on kolm isikuliste asesõnade arvu: ainsus, kaksus ja mitmus. Need käänduvad järgmistes käänetes: nominatiiv (nimetav), genitiiv (omastav), akusatiiv (sihitav), illatiiv (sisseütlev), lokatiiv, komitatiiv (kaasaütlev), abessiiv (ilmaütlev), essiiv (olev) ja partitiiv (osastav) ning samuti nende käänete mitmuse vormides.

    nominatiiv   genitiiv
Ainsuse esimene isik mina mun minu muu
Ainsuse teine isik sina tun sinu tuu
Ainsuse kolmas isik tema sun tema suu
Kaksuse esimene isik meie kaks muoi meie kahe munnuu
Kaksuse teine isik teie kaks tuoi meie kahe tunnuu
Kaksuse kolmas isik nemad kaks suoi nende kahe sunnuu
Mitmuse esimene isik meie mij meie mii
Mitmuse teine isik teie tij teie tii
Mitmuse kolmas isik nemad sij nende sii

Noomenid muuda

Inari saami keele noomenid käänduvad üheksas käändes kahes arvus: ainsuses ja mitmuses. Käänded on nominatiiv (nimetav), genitiiv (omastav), akusatiiv (sihitav), illatiiv, lokatiiv, komitatiiv (kaasaütlev), abessiiv, essiiv (olev) ja partitiiv (osastav).

Verbid muuda

Inari saami keele verbid pöörduvad kõigis üheksas isikus ja kõigis ajavormides. Aegu on neli: olevik, lihtminevik, täisminevik ja enneminevik.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja. Peruskirjan soveltaminen Suomessa. 4. valvontakierros A. Asiantuntijakomitean peruskirjaa koskeva raportti B. Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus peruskirjan soveltamisesta Suomessa. Euroopa Nõukogu, Strasbourg, 14.3.2012. (Kasutatud 15.12.2016.)
  2. Kielâ. Anarâš. Inarinsaamelaiset. The Inari Sámis. Sámi musea Siida & Anarâškielâ servi, 2006. (Kasutatud 29.12.2016.)

Kirjandus muuda

Välislingid muuda