Ilmaütlev kääne

(Ümber suunatud leheküljelt Abessiiv)

Ilmaütlev kääne ehk abessiiv (lühend ABE, ABESS) ehk karitiiv ehk privatiiv (lühend PRIV) on kääne, mis väljendab käändsõna referendi puudumist.

Eesti keelRedigeeri

Eesti keeles on ilmaütleva käände lõpp -ta. Ilmaütlevas käändes sõnale lisatakse eriti kõnekeeles eessõna ilma.

Omadussõnaline täiend käändes ei ühildu (jääb omastavasse käändesse: suurema kärata). Ka määruste rinnastamisel jäetakse ilmaütlevasse käändesse tavaliselt ainult viimane fraas (kisa ja kärata; võimalik ka kisata ja kärata).

Ilmaütlev kääne on ka ma-tegevusnimel (-mata).

Ersa keelRedigeeri

Ersa keeles on ilmaütleva käände lõpp -втомо.

Inari saami keelRedigeeri

Inari saami keeles on abessiivi lõpp -táá.

Tegusõnadel on abessiivse tähendusega vorm lõpuga -hánnáá, -hinnáá või -hennáá.

Koltasaami keelRedigeeri

Koltasaami keeles on abessiivi lõpp -tää.

Tegusõnadel on abessiivse tähendusega vorm lõpuga -ǩâni või -kani.

Mokša keelRedigeeri

Mokša keeles on ilmaütleva käände lõpp -фтома.

Soome keelRedigeeri

Soome keeles on ilmaütleva käände lõpp vastavalt vokaalharmooniale -tta või -ttä (rahata 'rahata').

Käänet kasutatakse käändsõnadel vähe, selle asemel kasutatakse partitiivi koos eessõnaga ilman (ilman rahaa 'ilma rahata').

Mõnes murdes on abessiivi lõpp -ti. Selle lõpuga on moodustatud kirjakeele sõnad huoleti ja ääneti.

Omadussõnaline täiend ühildub käändes.

Ilmaütlev kääne on ka III infinitiivil (-matta, -mättä; laulamatta 'laulmata').