Helitehnik ehk helitehnoloog on elukutse, mida esindaval isikul peab olema võimekus helitehnoloogiat kasutades produtseerida heli või analoogne või digitaalne helisalvestis.

Helitehnoloogi ülesannete hulka kuuluvad:

  1. heli esitamiseks ja salvestamiseks sobiva keskkonna loomine, sealhulgas helitehnika ülesseadmine, helikontroll (inglise keeles soundcheck) ning eri tüüpi ürituste (näiteks kontsertide, etenduste, konverentside, spordivõistluste) helindus.
  2. analoog- ja digitaalsignaalidega manipuleerimine;
  3. analoogses või digitaalses vormis informatsiooni andmekandjale talletamine (näiteks magnetlindile, arvuti kõvakettale vms)
  4. töötlemata helisalvestise (inglise keeles dry recording) miksimine ja masterdamine, mille eesmärgiks on kujundada tasakaalustatud tervik.


Töövahendid Redigeeri

Helitehnoloog peab olema suuteline rakendama erinevaid helisalvestusviise, sealhulgas analooglinti, digitaalseid mitmerealisi salvesteid ja helitöötlustarkvarasid. Kaasaegsel helitehnoloogil on vajalik aru saada tarkvara ja raudvara integratsioonipõhimõtetest – sünkroonimisest analoog-digitaalmuunduseni. Oma töös kasutavad helitehnoloogid erinevaid digitaalseid seadeldisi, sealhulgas:

Helivõimendiidelektroonilised võimendid, mis suurendavad elektrisignaali pinget ja võimsust helisageduste alas.

Signaaliprotsessoridmikroprotsessorid, mis tegelevad signaalide pideva töötlemisega ja seda enamasti reaalajas (sündmuse tegeliku toimumise ajal).

Analoog-digitaalmuundurid – seadmed, mis muudavad analoogsignaali ehk pideva signaali digitaalsignaaliks ehk diskreetsesse vormi.

Digitaal-analoogmuundurid – seadmed, mis muundavad digitaalsignaali analoogsignaaliks.

Muusikatarkvara (inglise keeles Digital Audio Workstation, lühendina DAW] – muusika või heli loomiseks, salvestamiseks ja/või töötlemiseks loodud tarkvara.

Valjuhääldidelektroakustilised seadmed, mis muundavad helisagedusliku elektrivõnkumise (audiosignaali) heliks.

Mikrofonidelektroakustikaseadmed, mis muundavad helirõhu võnkumised elektripinge muutusteks.

Helimikserid – elektroonilised seadmed, millega saab kombineerida ja muuta erinevaid helisid.

Sekventserid – elektrooniline seade, millega saab kombineerida ja muuta erinevaid helisid.

Eelvõimendid (inglise keeles preamp) [1] – seadmed, mis võimendavad nõrkasid signaale liinitasemele, et nendega töötamine oleks lihtsam.

Magnetofonid – on seadmed audiosignaali magnetiliseks salvestamiseks liikuvale andmekandjalemagnetlindile – ja salvestise taasesitamiseks.

Helitehnoloogia õppimine Eestis Redigeeri

Eestis on helitehnoloogia eriala võimalik omandada kõrghariduse baasil Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Õpe Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kestab 4 aastat ning nõuab 240 EAP (Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti) täitmist (8 semestrit, 30 EAP semester)[2]. Heliloomingu õppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kestab 3 aastat ning nõuab 180 EAP täitmist (6 semestrit, 30 EAP semester)[3].

Viited Redigeeri