Heli iseloomustavad suurused
ja nende tasemed [1]
Suurus
(ühik)
Tase
(ühik)
Helirõhk p
(Pa)
Helirõhutase (SPL) Lp
(dB-SPL)
Heliintensiivsus I
(W/m2)
Heliintensiivsuse tase LI
(dB-SIL)
Helivõimsus Pak
(W)
Helivõimsuse tase LPak
(dB-PWL)
Helienergia W
(J)
Helienergia tase LW
(dB-SWL)
Helienergia tihedus E
(J/m3)
Helienergia tiheduse tase LE
(dB-SEL)
Helivaljus N
(sone)
Helivaljuse tase LN
(phone)

Helirõhk on akustikas helilaine tekitatud lisarõhk gaasis või vedelikus, mida mõõdetakse paskalites.[2].

Definitsioon muuda

 
Helirõhu diagramm:
1 – vaikus;
2 – heli esinemine;
3 – atmosfäärirõhk;
4 – helirõhk

Helirõhk   lisandub vahelduvasuunalise (positiivse või negatiivse märgiga) rõhuna staatilisele rõhule   (nt õhurõhule):

 

Helirõhk avaldub pinna   pindalaühikule (ruutmeetrile) mõjuva jõuna  :

 

Helirõhk on suuruselt staatilisest rõhust oluliselt väiksem.

Helirõhu muutust ajas saab lihtheli (siinustooni) korral kirjeldada valemiga

 

kus   on helirõhu amplituud ja   ringsagedus  .

Helirõhutase muuda

Tingituna sellest, et kuulmisaisting pole võrdeline helirõhu muutusega, vaid ligikaudu selle logaritmiga, kasutatakse akustikas helirõhu asemel helirõhkude suhte logaritmi ja väljendatakse seda detsibellides. Õhus leviva helilaine korral on lähtetasemeks (kontrollväärtuseks)  , millega helirõhkusid võrreldakse, kuuldelävele vastav kokkuleppeline helirõhk

 

Veeakustikas on kontrollväärtus 1 mikropaskal ehk

 .

Teades mõõdetava helirõhu efektiivväärtust (ruutkeskmist väärtust  , on helirõhutase   vastava kontrollväärtuse   suhtes arvutatav valemiga

 

Näiteks juhul, kui helirõhk   on 100 Pa (see vastab inimese valulävele) ja tegemist on heliga õhus, siis helirõhutase

 

Kui on teada helirõhutase (näites Lp = 80 dB), saab arvutada sellele vastava helirõhu efektiivväärtuse:

 

Mingit helirõhutaset ja vastavat heliintensiivsuse taset väljendab ühesuurune detsibellide arv (vt Heliintensiivsuse tase). Seetõttu võib lühidalt kõnelda helitasemest või helinivoost (lühend SPL ingl k sõnadest sound pressure level).

Helirõhutasemega seotud mõisteid[2] muuda

  • Helirõhutaseme korrigeeritud väärtus on helirõhutase, mille mõõtmisel on kasutatud asjakohaste standardite nõuetele vastavaid sagedusfiltreid A ja C ja mida tähistatakse vastavalt LpA ja LpC.
  • Ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T või LpC,eq,T on helirõhutase teatud ajavahemikul, mille mõõtmisel kasutatakse A- või C-korrektsiooni ja mida mõõdetakse detsibellides (dB).
  • Maksimaalne helirõhutase LpA,max või LpC,max on helirõhutaseme maksimaalne väärtus teatud ajavahemikul, mille mõõtmisel kasutatakse A- või C-korrektsiooni ja ajakarakteristikut "Fast", kui mõõtmismeetodites ei ole sätestatud teisiti, ja mida mõõdetakse detsibellides (dB).
  • Heli kokkupuutetase LAE on üksiku mürasündmuse A-korrigeeritud helirõhutase, mis on mõõdetud teatud ajavahemikus T ja taandatud ajavahemikule T0 = 1 s.

Mitmesuguste heliallikate efektiivsed helirõhud ja vastavad helirõhutasemed muuda

Heliallikas või
olukord
Kaugus heliallikast
või mõõtekoht
Helirõhk prms
Pa
Helirõhutase Lp
dB
Reaktiivlennuk 30 m 630 Pa 150 dB
Kahuripauk 1 m 200 Pa 140 dB
Valulävi kõrvas 100 Pa 134 dB
Kuulmiskahjustus
lühiajalisel toimel
kõrvas alates 20 Pa 120 dB
Lahingulennuk 100 m 6,3–200 Pa 110–140 dB
Suruõhuvasar, diskoteek 1 m 2 Pa 100 dB
Kuulmiskahjustus
kestval toimel
kõrvas alates 0,36 Pa 85 dB
Liiklus magistraalteel 10 m 0,2–0,63 Pa 80–90 dB
Auto 10 m 0,02–0,2 Pa 60–80 dB
Teler
keskmisel tugevusel
1 m 0,02 Pa 60 dB
Normaalne vestlus 1 m 2 · 10−3 –2 · 10−2 Pa 40–60 dB
Vaikne tuba kõrvas 2 · 10−4 –6,3 · 10−4 Pa 20–30 dB
Puulehtede sahin,
vaikne hingamine
kõrvas 6,32 · 10−5 Pa 10 dB
Kuuldelävi sagedusel 2 kHz kõrvas 2 · 10−5 Pa (20 µPa) 0 dB

Heli kiirgusrõhk muuda

Heli kiirgusrõhk on keskmine rõhk, mida heli avaldab heliväljas olevale kehale. See heli rõhk P on võrdeline helienergia tihedusega ja oleneb heli langemisnurgast ning ka pinna peegeldustegurist. Ülalkirjeldatud helirõhust p on kiirgusrõhk P mitu suurusjärku väiksem. Näiteks kui heliintensiivsus on 1 W/m2 (tase vastavalt 160 dB), siis p = 3000 Pa, aga P normaalisihis ainult ca 10 Pa.

Viited muuda

  1. Schallgrößen und ihre Pegel
  2. 2,0 2,1 Keskkonnaminister (30.05.2020, 2). "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid". Riigi Teataja. Vaadatud 05.05.2021. {{netiviide}}: kontrolli kuupäeva väärtust: |Aeg= (juhend)