Elukutse on spetsiaalse ettevalmistuse või töö kaudu omandatud võimekus tegutseda või töötada mingil erialal, tegevusalal või tööalal. Elukutse olemasoluks on vajalik teatud teadmiste, oskuste ja vilumuste kogum.

Elukutsega seotud töökohta nimetatakse ametiks.

Vaata ka

muuda