Elektroonsed komponendid

Elektroonsed komponendid on elektrilised komponendid, mille toimimine põhineb peale üldiste elektriliste põhimõtete (elektromagnetismi) veel elektrofüüsikalistel ja muudel põhimõtetel.

Elektroonikatööstuses valmistatavaid ja elektroonsetes seadmetes kasutatavaid elektroonseid komponente ehk skeemielemente või nende kogumeid nimetatakse neile teatud lõpliku konstruktiivse teostuse (nagu seda on mikroskeem) andmise korral elektroonikakomponentideks.

Analoogskeemides kasutatavad elektroonsed komponendid liigitatakse passiivseteks ja aktiivseteks.

Enamus passiivseid komponente ei ole oma tööpõhimõtte poolest elektroonsed (takistid, kondensaatorid, drosselid/induktiivpoolid jm). Tihti passiivseteks (võimendust mitte andvateks) komponentideks peetavad dioodid on aga oma olemuse poolest elektroonsed komponendid (kuna nende toimimine põhineb pooljuhtfüüsikal ja p-n-ülemineku omadustel).

Aktiivsetest (võimendust andvatest) elektroonsetest komponentidest on tuntuimad transistorid ja nende baasil teostatud lülitused (näiteks operatsioonvõimendid). Kuid aktiivsete (võimendust andvate) komponentidena võivad erijuhtudel toimida ka dioodid (tunneldiood).

Ka digitaalsed ehk loogikaelemendid on oma olemuse poolest aktiivsed komponendid, sest põhinevad võimendust andvatel komponentidel – transistoridel.