Pooljuhtseadis on elektronseadis, mille talitlus põhineb pooljuhtmaterjalis avalduvatel elektrinähtustel. Pooljuhtseadised kuuluvad põhiliste komponentidena elektroonikalülituste koosseisu.

Bipolaartransistori struktuur

Pooljuhtseadised on näiteks pooljuhtdioodid, transistorid, türistorid, fotodioodid, valgusdioodid, pooljuhtlaserid, termistorid.

Valdav osa pooljuhtseadiseid valmistatakse tänapäeval integraallülituste koosseisu kuuluvatena.

Tööpõhimõte ja kasutamine

muuda

Suure osa pooljuhtseadiste töö põhineb pn-siirde omaduste ärakasutamisel (dioodid, bipolaartransistorid, pn-siirdega väljatransistorid, türistorid).

Tänapäeva elektroonikas on ülekaalukalt kasutusel isoleeritud paisuga väljatransistorid (MOSFET) komplementaarsete struktuuridena integraallülitustes (CMOS-lülititena loogikalülides). CMOS-struktuuridel põhinevad näiteks niisugused suured integraallülitused, nagu protsessorid, kontrollerid, mälukomponendid.

Tootmine ja väljatöötamine Eestis

muuda

Eestis on pooljuhtseadiseid välja töötatud ja toodetud alates 1950. aastate lõpust. Toodetud on kiirgustundlikke pooljuhtresistore, hiljem ka transistore, türistore ja integraallülitusi.

Alates 1970. aastatest on Eestis välja töötatud ja valmistatud ka integraallülitusi, peamiselt analoogmikrolülitusi.

Pooljuhtseadiseid töötasid välja ja tootsid algul ettevõtted ise või nende uurimisasutused. Hiljem sai põhiliseks pooljuhtseadiste uurimise kohaks Eestis jälle Tallinna Tehnikaülikool.

Eesti keeles on ilmunud ainult üks[viide?] põhjalik pooljuhtseadised ja nende kasutamist käsitlev teos, see on Harry Tani ja Enn Velmre "Pooljuhtseadised ja nende kasutamine" (1967). Raamat on saadaval ka pdf-faili kujul.[1]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Pooljuhtseadised ja nende kasutamine TTÜ Raamatukogu digikogu