Pooljuhtseadis

Pooljuhtseadis on elektronseadis, mille talitlus põhineb pooljuhtmaterjalis avalduvatel elektrinähtustel. Pooljuhtseadised kuuluvad põhiliste komponentidena elektroonikalülituste koosseisu.

Bipolaartransistori struktuur

Pooljuhtseadised on näiteks pooljuhtdioodid, transistorid, türistorid, fotodioodid, valgusdioodid, pooljuhtlaserid, termistorid.

Valdav osa pooljuhtseadiseid valmistatakse tänapäeval integraallülituste koosseisu kuuluvatena.

Pooljuhtseadiste valmistamisega tegeleb pooljuhttehnoloogia.

Tööpõhimõte ja kasutamineRedigeeri

Suure osa pooljuhtseadiste töö põhineb pn-siirde omaduste ärakasutamisel (dioodid, bipolaartransistorid, pn-siirdega väljatransistorid, türistorid).

Tänapäeva elektroonikas on ülekaalukalt kasutusel isoleeritud paisuga väljatransistorid (MOSFET) komplementaarsete struktuuridena integraallülitustes (CMOS-lülititena loogikalülides). CMOS-struktuuridel põhinevad näiteks niisugused suured integraallülitused, nagu protsessorid, kontrollerid, mälukomponendid.

Tootmine ja väljatöötamine EestisRedigeeri

Eestis on pooljuhtseadiste loomise ja tootmisega tegeletud alates 1950. aastate lõpust. Toodetud on kiirgustundlikke pooljuhtresistorisid, hiljem ka transistore, türistore ja integraallülitusi.

Alates 1970. aastatest on Eestis välja töötatud ja valmistatud ka integraallülitusi, peamiselt analoogmikrolülitusi.

Pooljuhtseadiste väljatöötamise ja tootmisega tegelesid alguses ettevõtted ise või nende uurimisasutused. Hiljem sai põhiliseks pooljuhtseadiste uurimise kohaks Eestis jälle Tallinna Tehnikaülikool.

Eesti keeles on ilmunud ainult üks[viide?] põhjalik pooljuhtseadised ja nende kasutamist käsitlev teos, see on Harry Tani ja Enn Velmre 1967. aastal välja antud "Pooljuhtseadised ja nende kasutamine".