Elektroonikakomponent

Elektroonikakomponent ehk elektroonikaelement on elektroonikas kasutatav kindlate parameetritega terviklik üksikosa. Neist koostatakse elektroonikalülitusi ja nad kuuluvad mitmesuguste elektri- ja elektroonikaseadmete koosseisu. Elektroonikakomponente on võimalik liigitada mitmeti.

Mõned elektroonikakomponendid

Lineaarkomponendid ja mittelineaarkomponendidRedigeeri

Lineaarkomponentide puhul kehtib superpositsiooniprintsiip ja nende omadusi määravad parameetrid ‒ aktiivtakistus, mahtuvus ja induktiivsus ‒ ei sõltu selle elektriahela olekust, millesse nad kuuluvad.

Mittelineaarkomponentide puhul superpositsiooniprintsiip ei kehti ja kui komponendile rakenduv pinge või teda läbiv vool muutub, siis muutuvad ka komponendi parameetrid. Vahelduvvooluahelais võib mittelineaarkomponendi väljundis leiduda sagedusi, mis sisendis puuduvad.

Mittelineaarse pinge-voolu tunnusjoonega on diood ja muud pooljuhtsiirdega seadised. Selle tunnusjoone mittelineaarsusel põhineb termistoride ja varistoride talitlus. Hüstereesiga mittelineaarkomponent on memristor.

Passiivkomponendid ja aktiivkomponendidRedigeeri

Passiivsed elektroonikakomponendid ehk passiivelemendid on niisugused komponendid, mille parameetrid jäävad sõltumata ahela pingest või voolust püsivaks ja millel puudub võimsusvõimendus. Tüüpilised passiivkomponendid ehk passiivelemendid on takisti, kondensaator ja induktiivpool.

Aktiivsete elektroonikakomponentide ehk aktiivelementide põhitunnus on võimsusvõimendustoime (nagu näiteks transistoril), ent nende hulka loetakse ka mittelineaarkomponendid, nende seas iga liiki dioodid.

Termodünaamilises mõttes on aktiivkomponendid need, mis toodavad energiat, näiteks galvaanielemendid, päikesepatareid jms. Passiivkomponendid aga tarbivad energiat: neil hajub energia harilikult soojusena.

Diskreetkomponendid ja integraalkomponendidRedigeeri

Diskreetkomponent on ühe kindla otstarbega jagamatu üksikosa, millel on eraldi kest ja kontaktviigud. Diskreetkomponendid on näiteks takisti, kondensaator, diood, transistor, elektronlamp, ka paispool ehk drossel, trafo, samuti elektromehaanilised kontaktseadised: pistikühendused, lülitid ja releed.

Integraalkomponendi integraallülitus koosneb paljudest elektroonikaelementidest, mis koos nendevaheliste ühendustega on valmistatud lahutamatu tervikuna ühtses tehnoloogiatsüklis.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri