Suuruse nimi Aktiivtakistus
Suuruse tähis R (ladina k sõnast
resistere, vastu panema)
SI ühiku nimi oom
SI ühiku tähis Ω (kreeka täht oomega)

Aktiivtakistus ehk resistants on elektritakistus vooluahelas, milles puudub induktiivne ja mahtuvuslik komponent. Aktiivtakistuse mõõtühik on oom, tähis Ω (kreeka täht oomega).

Eristamaks aktiivtakistust alalisvooluahelas aktiivtakistusest vahelduvvooluahelas, nimetatakse alalisvoolu korral juhi poolt põhjustatud lineaarset elektritakistust ‒ alalisvoolutakistust ‒ mõnikord oomiliseks takistuseks. Eesti standardi [1] teatmelisas E peetakse siiski vääraks nimetada füüsikalisi suurusi ühikunimede kaudu.

Takistus alalisvooluahelas

muuda

Takistus sõltub juhi materjalist ja mõõtmetest. Takistus   on võrdeline juhi pikkusega  , pöördvõrdeline juhi ristlõikepindalaga   ja sõltub juhi materjalist:

 

kus

  on juhi takistus oomides (Ω),
  on juhi materjali eritakistus oom-meetrites (Ω•m),
  on juhi pikkus meetrites (m) ja
  on juhi ristlõike pindala ruutmeetrites (m2).

Aktiivakistus sõltub ka materjali temperatuurist. Erinevate materjalide takistuse sõltuvust temperatuurist väljendab takistuse temperatuuritegur. Takistuse muutust temperatuuri muutumisel kirjeldab valem:

 

kus

  on materjali takistus algtemperatuuril oomides (Ω),
  on materjali takistus lõpptemperatuuril oomides (Ω),
  on materjali takistuse temperatuuritegur ja
  on temperatuuri muut.

Aktiivtakistus vahelduvvooluahelas

muuda

Aktiivtakistus vahelduvvooluahelas on see füüsikaline suurus, mis iseloomustab elektrienergia muundumist teist liiki energiaks, näiteks soojuseks, valguseks, keemiliseks vm energiaks;

Sageduse suurenedes suureneb aktiivtakistus skinnefekti mõjul. Kui vahelduvvoolu sagedus ei ole suur (näiteks võrgusagedusel 50 Hz või 60 Hz), siis juhi aktiivtakistus sõltub sagedusest tühisel määral.

Aktiivtakistuse korral on takistit läbiv vool samas faasis takistile rakendatud pingega.

Aktiivtakistuse R pöördväärtus on aktiivjuhtivus G:

 

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. EVS-EN 60027-1:2006 + A2:2007 Elektrotehnikas kasutatavad tähised